Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | NEW SUUNTO 9 PEAK, FIND OUT MORE | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Essential Kasutusjuhend -

Alustamisjuhend

Põhisätted

Vajutage seadme Suunto Essential aktiveerimiseks mis tahes nuppu. Teil palutakse määrata keel, ühikud (inglise või meetermõõdustik), kellaaeg ja kuupäev. Sätete muutmiseks kasutage parempoolset ülemist nuppu + ja parempoolset alumist nuppu - Light. Sätte kinnitamiseks ning järgmise menüü-üksuse juurde liikumiseks vajutage parempoolset keskmist nuppu Mode. Eelmise menüü-üksuse juurde saab alati naasta vasakpoolse alumise nupu View abil. Kui sätted on teie soovide järgi määratud, saate alustada seadme Suunto Essential põhiliste ajafunktsioonide kasutamist.

Basic settings

MÄRKUS:

Õigete näitude tagamiseks tuleb määrata kõrgusmõõdiku, baromeetri ja kompassi sätted. Selle kohta leiate üksikasjalikku teavet kasutusjuhendist.

Režiimid

Seadmel Suunto Essential on kolm režiimi: time, ALTI & BARO ja Compass. Täpsemat teavet režiimide kohta leiate kasutusjuhendist. Lubatud režiimi tähistab selle nime ümber kuvatud raam. Põhirežiimide vaheldumisi aktiveerimiseks tuleb kasutada parempoolset keskmist nuppu Mode. Proovige järele!

Modes

Vaated

Igal režiimil on mitu vaadet, mida saab vaheldumisi aktiveerida vasakpoolse alumise nupu View abil. Vaated esitatakse ekraani alumisel poolel. Vaated sisaldavad lisateavet lubatud režiimi kohta, näiteks sekundite vaatamine režiimis time. Mõni vaade on ka interaktiivne.

Seadmel Suunto Essential on neli järgmist interaktiivset vaadet:

  • stopper (režiim time)
  • pöördloendustaimer (režiim time)
  • logisalvesti (režiim ALTI & BARO)
  • kõrgusvahemõõdik (režiim ALTI & BARO)

Kui on lubatud mõni interaktiivne vaade, saate sellega seotud toimingu käivitada, seisata ja taaskäivitada vasakpoolse ülemise nupuga Start Stop, ning lähtestada, hoides all parempoolset ülemist nuppu +. Avage režiimi time stopperivaade ja proovige järele.

Views

Menüü

Menüü Menu kaudu saate muuta väärtusi, üldsätteid ja ühikuid ning vaadata logiraamatus talletatavaid logisid. Menüüsse Menu sisenemiseks hoidke all parempoolset keskmist nuppu Mode, kui olete režiimis time, ALTI & BARO või Compass. Segmendid ekraani välisosal näitavad üleminekuaega. Menüüst Menu väljumiseks vajutage vasakpoolset ülemist nuppu Start Stop. Kui menüüs Menu on saadaval väljumiskäsk, kuvatakse nupu Start Stop kõrval X. Proovige menüü Menu avamist ja sulgemist järele.

Menu

Tagantvalgustus

Tagantvalgustuse saab aktiveerida mis tahes režiimis parempoolse alumise nupu - Light vajutamisega. Tagantvalgustus lülitub 5 sekundi möödudes automaatselt välja. Kui soovite kasutada tagantvalgustust menüüs Menu, aktiveerige see režiimis time, ALTI & BARO või Compass enne menüüsse Menu sisenemist. Kui naasete režiimikuvale, jätkab tagantvalgustuse funktsioon töötamist tavaviisil.

Nupulukk

Nupuluku aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks hoidke all parempoolset alumist nuppu -Light.

MÄRKUS:

Aktiveeritud nupulukuga on endiselt võimalik vahetada vaateid ja kasutada tagantvalgustust.

Väärtuste muutmine

Sätteid saate muuta menüü Menu kaudu. Menüüsse Menu sisenemiseks hoidke all parempoolset keskmist nuppu Mode, kui olete režiimis time, ALTI&BARO või Compass. Kõik menüüs Menu tehtavad muudatused rakendatakse kohe. Näiteks kui avate menüü Menu kaudu kellaaja/kuupäeva alammenüü ja määrate 12.30 asemel kellaajaks 11.30 ning väljute. Kellaajaks määratakse 11.30.

Table of Content