Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | NEW SUUNTO 9 PEAK, FIND OUT MORE | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Essential Kasutusjuhend -

Õigete näitude tagamine

Õigete kompassinäitude tagamiseks kompassirežiimis tehke järgmist. Kompass

  • Kalibreerige kompass, kui seda küsitakse (vt: Kompassi kalibreerimine).
  • Määrake õige deklinatsiooniväärtus.
  • Hoidke seadet rõhtloodis.
  • Hoidke seadet eemal metallesemetest (nt ehted) ja magnetväljadest (nt elektriliinid).

Kompassi kalibreerimine

Seade tuleb esmakordsel kasutamisel ja patarei vahetamisel hoolikalt kalibreerida. Seade küsib selle kohta vajaduse korral ise.

Kompassi kalibreerimiseks toimige järgmiselt.

  1. Hoidke seade rõhtloodis, ärge kallutage seda mitte üheski suunas.
  2. Pöörake seadet aeglaselt päripäeva (ligikaudu 15 sekundit täisringi kohta), kuni kompass aktiveeritakse.
MÄRKUS:

Kui märkate, et kompass pole täpne, saate selle kompassirežiimis uuesti kalibreerida. Selleks hoidke seadet rõhtloodis ja pöörake seda aeglaselt 5–10 korda päripäeva.

NÕUANNE:

Kalibreerige kompass uuesti enne igat kasutuskorda parima täpsuse tagamiseks.

Getting right readings

Deklinatsiooniväärtuse määramine

Paberkaardid on suunaga geograafilise põhja poole. Kompassid aga näitavad Maa magnetilise põhjapooluse suunas, mis on ala, kuhu koonduvad Maa magnetvälja jõujooned. Kuna magnetiline põhjapoolus ja geograafiline põhi ei paikne samas kohas, tuleb määrata kompassi jaoks deklinatsioon. Deklinatsioon on nurk magnetilise ja geograafilise põhjasuuna vahel.

Setting declination value

Deklinatsiooniväärtus on märgitud enamikul kaartidel. Magnetilise põhjapooluse asukoht muutub iga aastaga, nii et kõige täpsema ja ajakohasema deklinatsiooniväärtuse saab hankida Internetist (nt USA riikliku geofüüsika andmekeskuse (NGDC) saidilt).

Orienteerumiskaartide puhul aga on aluseks võetud magnetiline põhjapoolus. See tähendab, et kui kasutate orienteerumiskaarte, tuleb deklinatsiooni reguleeriv funktsioon välja lülitada. Selleks tuleb määrata deklinatsiooniväärtuseks 0 kraadi.

Deklinatsiooniväärtuse määramiseks toimige järgmiselt.

  1. Menüüs Menu tehke valik Compass.
  2. Lülitage deklinatsioonifunktsioon välja või valige W (lääs) või E (ida).
  3. Määrake deklinatsiooniväärtus nuppudega + ja - Light.

Table of Content