Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | NEW SUUNTO 9 PEAK, FIND OUT MORE | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Essential Kasutusjuhend -

Kõrgusmõõdiku profiili kasutamine

Profiilis altimeter arvutab seade etalonväärtuste põhjal kõrgust. Etalonväärtus võib olla merepinna õhurõhk või kõrguse eelmine punkt algse kõrguse etalonväärtuse põhjal. Kui aktiveeritud on profiil altimeter, on ekraanil sõna Alti alla joonitud.

Kui profiil altimeter on aktiveeritud, pääsete nupuga View ligi järgmistele vaadetele.

 • Logisalvesti: salvestab logidesse muutusi kõrguses.
 • Kõrgusvahemõõdik: mõõdab kõrguse erinevust võrreldes kindla punktiga.
 • Temperatuur: mõõdab praegust temperatuuri.
 • Tühi: lisateavet ei kuvata.

Using altimeter profile

Kõrgusvahemõõdiku kasutamine

Kõrgusvahemõõdik näitab kõrguse erinevust kindla punkti ja praeguse kõrguse vahel. See funktsioon on iseäranis kasulik mägironimisel, näiteks kui soovite teada, kui palju kõrgemale olete roninud.

Kõrgusvahemõõdiku kasutamiseks toimige järgmiselt.

 1. Valige režiimis Alti & Baro kõrgusvahemõõdiku vaade.
 2. Salvestamise käivitamiseks, seiskamiseks ja taaskäivitamiseks kasutage nuppu Start Stop.
 3. Lähtestamiseks hoidke all nuppu +.

Olete alustamas ronimist 1000 m kõrgusele mäele. Soovite ronimise käigus oma progressi jälgida, nii et aktiveerite seadmes kõrgusvahemõõdiku. Alustate ronimist ja vaatate vahetevahel, kui palju järgmise kontrollpunktini jäänud on. Mingi hetk hakkate väsima. Kontrollite kõrgust ja tõdete, et ronida on jäänud veel üpris palju. Võib-olla peaksite järgmise kontrollpunkti ümber kaaluma.

Logide salvestamine

Logisalvesti salvestab kõik teie liikumisel ette tulevad muudatused kõrguses alguspunktist lõpp-punktini. Kui teie tegevusega kaasnevad kõrgusemuudatused, saate need logisse jäädvustada ja neid hiljem vaadata.

Soovi korral saate määrata kõrguspunkte (ringe), mille abil saab mõõta ühest punktist teise jõudmisele kuluvat aega ning punktidevahelist tõusu ja laskumiskõrgust. Need punktid salvestatakse mällu ja pääsete neile hiljem juurde.

Logi salvestamiseks toimige järgmiselt.

 1. Valige režiimis Alti & Baro logisalvesti vaade.
 2. Salvestamise käivitamiseks, seiskamiseks ja taaskäivitamiseks kasutage nuppu Start Stop.
 3. Logi salvestades saate määrata ringid nupuga +.
 4. Lähtestamiseks hoidke nuppu + all (toimib ainult siis, kui salvesti on seisatud).

Logi kõrgusvahe: näitab mõõdetud kõrguste vahet logimise alguspunkti ja lõpp-punkti vahel järgmiste ikoonidega.

Lisavaadetes
Recording icon 1kuvatakse, kui kõrgus on alguspunktiga võrreldes suurem,
Recording icon 2kuvatakse, kui kõrgus on alguspunktiga võrreldes sama,
Recording icon 3kuvatakse, kui kõrgus on alguspunktiga võrreldes väiksem,
Recording icon 4kuvatakse, kui vaatate, kui palju logi alguspunktiga võrreldes tõusnud olete,
Recording icon 5kuvatakse, kui vaatate, kui palju logi alguspunktiga võrreldes laskunud olete.

Kõrguspunktid salvestatakse valitud salvestusintervalli alusel (vt: Salvestusintervalli valimine).

Salvestuskiiruse muutmiseks toimige järgmiselt.

 1. Menüüs Menu tehke valik memory.
 2. Valige rec interval
 3. Muutke salvestuskiirust nuppudega + ja - Light.
MÄRKUS:

Salvestuskiiruste sirvimisel kuvatakse ekraani allosas saadaolev hinnanguline salvestusaeg. Tegelikud salvestusajad võivad olenevalt tegevusest salvestamise ajal veidi erineda.

Salvestatud logide ajaloole, sealhulgas logide üksikasjadele pääsete juurde menüü Menu alammenüü logbook kaudu (vt: Logide kuvamine ja lukustamine).

NÕUANNE:

Kui olete logisalvesti seisanud, saate enne salvesti nullimist avada logiraamatu ja vaadata praegusi andmeid.

Lähete järjekordsele mägimatkale. Seekord soovite salvestada andmeid selle kohta, kui palju te matka jooksul tõusete ja laskute, et siis tulemusi varasemate matkadega võrrelda. Aktiveerite seadmes profiili altimeterAltimeter ja käivitate matka alguses logisalvesti. Pärast matka seiskate logisalvesti ja lähtestate selle. Nüüd saate uusi logisid varasemate logidega võrrelda.

Table of Content