Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | NEW SUUNTO 9 PEAK, FIND OUT MORE | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Essential Kasutusjuhend -

Üldsätete muutmine

Menüüs General saate määrata üldsätteid, sh järgmisi.

 • button tone: sees/väljas
 • tone guide: sees/väljas
 • backlight: valgustuse nupp / mis tahes nupp
 • language: inglise, prantsuse, hispaania, saksa

Menüüs Menu menüüsse General sisenemiseks toimige järgmiselt.

 1. Sisenege menüüsse Menu hoides all nuppu Mode režiimis Time, Alti & Baro või Compass.
 2. Kerige nuppu - Light kasutades suvandini General.
 3. Sisenemiseks kasutage nuppu Mode.

Nupuheli

Menüüs Button tone saab nupuheli sisse või välja lülitada. Iga kord, kui nuppu vajutate, kostab toimingu kinnitamiseks heli.

 1. Menüüs General tehke valik Button tone.
 2. Nupuheli sisse- või väljalülitamiseks kasutage nuppe + ja - Light.

Helijuhendid

Menüüs tone guide saab helijuhendid sisse või välja lülitada. Helijuhendid kõlavad järgmistel juhtudel.

 • Muudate sätte väärtust.
 • Määrate kõrguse etalonväärtuse.
 • Käivitate või seiskate logisalvesti.
 • Märgite logide salvestamise ajal kõrguspunkti.
 • Käivitate või seiskate stopperi.
 • Seade aktiveerib profiili automatic korral vaheldumisi profiile altimeter ja Barometer.

Helijuhendite sisse- või väljalülitamiseks toimige järgmiselt.

 1. Menüüs General tehke valik Tone guides.
 2. Helijuhendite sisse- või väljalülitamiseks kasutage nuppe + ja - Light.

Tagantvalgustus

Funktsioonil Backlight on kaks kasutusrežiimi: iga nupu abil ja valgustuse nupu abil.

Tagantvalgustuse tavalise või öise kasutuse määramiseks toimige järgmiselt.

 1. Menüüs General tehke valik Backlight.
 2. Valige nuppude + ja - Light abil suvand light button või any button.

Kui valitud on suvand light button, saate aktiveerida tagantvalgustuse nupuga - Light. Tagantvalgustus lülitatakse 5 sekundi möödudes automaatselt välja. Kui soovite kasutada tagantvalgustust menüüs Menu, aktiveerige see režiimis Time, Alti & Baro või Compass enne menüüsse Menu sisenemist. Tagantvalgustus jääb aktiveerituks kuni menüüst Menu väljumiseni.

Kui on valitud suvand any button, aktiveeritakse tagantvalgustus iga kord, kui mõnd nuppu vajutate.

Keel

Menüüs Language saab valida seadme Suunto Essential kasutajaliidese keele (inglise, saksa, prantsuse, hispaania).

Keele valimiseks toimige järgmiselt.

 1. Menüüs General tehke valik Language.
 2. Keele valimiseks kasutage nuppe + ja - Light.

Nupuluku aktiveerimine

Nupuluku aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks hoidke all nuppu -Light. Kui nupulukk on aktiveeritud, tähistab seda sümbol icon button lock .

MÄRKUS:

Aktiveeritud nupulukuga on endiselt võimalik vahetada vaateid ja kasutada tagantvalgustust.

Table of Content