Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Kailash Kasutusjuhend - 2.0

Aeg

Seadet Suunto Kailash saab kasutada kolme erineva aja jälgimiseks: kohalik aeg, kodu aeg ja maailma aeg.

Kohalikuks ajaks on teie praeguse asukoha kellaaeg. Vt: Kohalik aeg.

Kodu ajaks jääb teie peamise elukoha aeg, mida saate määrata kodu asukoha sättega. Vt: Kodu aeg.

Maailma ajaks jääb teie valitud asukoha aeg, nagu teie kontor või teie puhkuse veetmise lemmikasukoht. Vt: Maailma aeg.

Kohalik aeg

Kohalikuks või põhiajaks on teie praeguse asukoha kellaaeg. Seda määratakse ja värskendatakse automaatselt, kuni GPS-aeg ja DST on aktiveeritud. Kui määrate kohaliku aja käsitsi, värskendatakse seda ikka automaatselt, kui te GPS-aega ei inaktiveeri (vt: GPS-aeg).

Kohalikku aega saab käsitsi reguleerida suvandite menüü üksuses TIME & DATE (KELLAAEG JA KUUPÄEV) » Time & date (Kellaaeg ja kuupäev).

Kodu aeg

Kodu aeg on teine valikuline aeg, mida saab jälgida pärast kodu asukoha määramist (vt: Kodu asukoht). Kodu aja värskendamine põhineb GPS-ajal ja DST-l.

Kodu aega näidatakse ekraanikuva keskel, kui teie kodu aeg erineb teie peaajast, näiteks reisimise ajal. Vaadete muutmiseks ja kodu aja vaatamiseks vajutage alumist nuppu.

home time view

Maailma aeg

Maailma aeg on valikuline ajasäte, mida saab kasutada näiteks teise rahvusvahelise kontori kellaaja jälgimiseks. Selleks võib olla maailma mistahes suurlinn.

Maailma aja määramiseks toimige järgmiselt.

  1. Suvandite menüüsse sisenemiseks vajutage pikalt keskmist nuppu.
  2. Suvandi TIME & DATE (KELLAAEG JA KUUPÄEV) juurde kerimiseks vajutage alumist nuppu ja valige see keskmise nupuga.
  3. Suvandi World time (Maailma aeg) juurde kerimiseks vajutage alumist nuppu ja valige see keskmise nupuga.
  4. Seadke nupu 7R abil suvand World time (Maailma aeg) asendisse On olekule (Sees).
  5. Kerige alumise nupuga maailmajagude loendis ja valige keskmise nupuga Continent (Maailmajagu).
  6. Korrake seda suvandiga Country (Riik), seejärel suvandiga City (Linn).

world time view

Ajavaated

Lisateavet näidatakse pea-ajakuva all asuvates vaadetes. Vaadetes kerimiseks vajutage alumist nuppu. Vaikevaated on aku, kõrgus, päikesetõus ja -loojang, sammuloendur, sekundid ja kuupäev.

time views

Enamik nendest vaadetest on valikulised ja neid saab soovi korral välja lülitada suvandite menüü üksuses GENERAL (ÜLDINE) » Views (Vaated).

Päikesetõus ja -loojang

Päikesetõusu ja -loojangu ajad põhinevad teie praegusel asukohal. Need on vaatena saadaval ajajoone kuval ja neid saab sisse/välja lülitada suvandite menüü üksuses GENERAL (ÜLDINE) » Views (Vaated).

Kuupäev

Ajajoonel kuvatav aeg põhineb teie praegusel asukohal. Seda vaadet saab sisse/välja lülitada üksuses GENERAL (ÜLDINE) » Views (Vaated).

Kuupäeva värskendatakse automaatselt, kui GPS-aeg on aktiveeritud. Kuupäeva saab käsitsi muuta suvandite menüü üksuses TIME & DATE (KELLAAEG JA KUUPÄEV) » Time & date (Kellaaeg ja kuupäev).

GPS-aeg

GPS-aega saab kasutada kellaaegade värskendamiseks. Kui reisite uude ajavööndisse, kontrollib käekell kellaaegu automaatselt ja värskendab neid vastavalt.

GPS-aeg on vaikimisi aktiveeritud. Seda saab välja lülitada suvandite menüü üksuses TIME & DATE (KELLAAEG JA KUUPÄEV) » Time & date (Kellaaeg ja kuupäev).

Suveaeg (DST)

Kui kasutate GPS-aega (vt: GPS-aeg), saate samuti oma kellaaega automaatselt reguleerida suveajale (DST). DST-sättel on kolm suvandit.

  • Automatic (Automaatne): automaatne DST reguleerimine vastavalt GPS-i asukohale.
  • Winter time (Talvaeg): alati talveaeg (DST-d ei kasutata).
  • Summer time (Suveaeg): alati kasutatakse suveaega.

DST-sätet saab reguleerida üksuses TIME & DATE (KELLAAEG JA KUUPÄEV) » Time & date (Kellaaeg ja kuupäev). See säte on nähtav ainult siis, kui GPS-aeg on sisselülitatud.

Table of Content