Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Kasutusjuhend - 2.6

Treeningu salvestamine

Peale ööpäevaringse aktiivsuse jälgimise saate kella kasutada treeningu või muu tegevuse salvestamiseks, et saada üksikasjalikku tagasisidet ja jälgida oma arengut.

Treeningu salvestamiseks tehke järgmist.

 1. Pange peale pulsiandur (valikuline).
 2. Käivitaja avamiseks vajutage ülemist paremat nuppu.
 3. Kerige treeninguikoonini ja valige keskmise nupuga.

  Exercise icon Spartan Trainer

 4. Sportimisrežiimide sirvimiseks vajutage ülemist või alumist paremat nuppu ja vajutage keskmist nuppu, et valida soovitud üksus.

 5. Alustamisnäidiku kohal kuvatakse ikoonide kogum olenevalt sellest, mida te sportimisrežiimiga kasutate (nt pulsisagedus ja ühendatud GPS). Nooleikoon (ühendatud GPS) vilgub signaali otsides hallilt ja muutub signaali leidmisel roheliseks. Südameikoon (pulsisagedus) vilgub signaali otsides hallilt ja muutub pulsiandurit kasutades signaali leidmisel värviliseks vöö külge kinnitatud südameks. Kui kasutate optilist pulsiandurit, muutub see ilma vööta värviliseks südameks.

  Kui kasutate pulsiandurit, aga ikoon muutub roheliseks, siis veenduge, et pulsiandur oleks seotud (vt jaotist POD-ide ja andurite sidumine), ja valige uuesti sportimisrežiim.
  Võite oodata, kuni ikoonid muutuvad roheliseks või punaseks, või alustada salvestamist kohe, vajutades keskmist nuppu.

  Start exercise

  Pärast salvestuse alustamist lukustatakse valitud pulsisageduse mõõtmise allikas ja seda ei saa käimasoleva treeningseansi jooksul muuta.

 6. Salvestamise ajal saate muuta kuva keskmise nupuga.

 7. Salvestamise peatamiseks vajutage ülemist paremat nuppu. Lõpetage ja salvestage alumise parema nupuga või jätkake ülemise parema nupuga.

  Recording paused

Kui valitud sportimisrežiimil on suvandeid, nagu kestuseesmärgi määramine, saate neid kohandada enne salvestamise alustamist, vajutades alumist paremat nuppu. Lisaks saate kohandada sportimisrežiimi suvandeid salvestamise ajal, hoides all keskmist nuppu.

Kui kasutate mitme spordiala režiimi, saate alasid vahetada ülemist paremat nuppu all hoides.

Pärast salvestamise lõpetamist küsitakse teilt, kuidas te end tundsite. Võite küsimusele vastata või selle vahele jätta (vaadake (Enesetunne). Seejärel saate kokkuvõtte tegevusest, mida saate sirvida ülemist ja alumist paremat nuppu kasutades.

Kui te ei soovi salvestist alles hoida, saate logikirje kustutada, kerides suvandini Delete (Kustuta) ja kinnitades keskmise nupuga. Samamoodi saate logisid kustutada logiraamatust.

Log delete Trainer

Eesmärkide kasutamine treenimise ajal

Seadmega Suunto Spartan Trainer Wrist HR saab määrata treenimisel erinevaid eesmärke.

Kui valitud sportimisrežiimil on suvandina eesmärgid, saate neid enne salvestamise alustamist kohandada, vajutades alumist paremat nuppu.

Sport Mode Targets Trainer

Üldise eesmärgiga treenimiseks tehke järgmist.

 1. Enne treeningu salvestamist vajutage spordirežiimi valiku avamiseks alumist paremat nuppu.
 2. Valige Targets (Eesmärgid) ja vajutage keskmist nuppu.
 3. Lülitage sisse General (Üldised sätted), vajutades keskmist nuppu.
 4. Valige Duration (Kestus) või Distance (Vahemaa).
 5. Valige oma eesmärk.
 6. Vajutage pikalt keskmist nuppu, et naasta sportimisrežiimi suvandite juurde.

Kui olete üldised eesmärgid aktiveerinud, on igal andmekuval nähtav eesmärginäidik, millel kuvatakse edenemine.

ZoneDisplay Progress Trainer

Saate lisaks teavituse, kui olete saavutanud 50% oma eesmärgist ja kui teie valitud eesmärk on täidetud.

Intensiivsuseesmärgiga treenimiseks tehke järgmist.

 1. Enne treeningu salvestamist vajutage spordirežiimi valiku avamiseks alumist paremat nuppu.
 2. Valige Targets (Eesmärgid) ja vajutage keskmist nuppu.
 3. Lülitage sisse Intensity (Intensiivsuseesmärk), vajutades keskmist nuppu.
 4. Valige Heart rate (Pulsisagedus), Pace (Tempo) või Power (Pingutus).
  (Suvandite valik oleneb valitud sportimisrežiimist ja sellest, kas kellaga on seotud võimsus-POD.)
 5. Valige oma sihttsoon.
 6. Vajutage pikalt keskmist nuppu, et naasta sportimisrežiimi suvandite juurde.

Navigeerimine treeningu ajal

Treeningu salvestamisel saate navigeerida mööda marsruuti või HP-ni.

Kasutataval sportimisrežiimil peab navigeerimisvalikute kasutamiseks GPS lubatud olema. Kui spordirežiimi GPS-i täpsus on OK või Good (Hea), kui valite marsruudi või huvipunkti, muutub GPS-i täpsus Best (Parim).

Treeningu ajal navigeerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Looge Suunto rakenduses marsruut või huvipunkt ja sünkroonige käekell, kui te ei ole seda juba teinud.
 2. Valige sportimiseks režiim, mis kasutab GPS-i ja vajutage alumist paremat nuppu valikute avamiseks.
 3. Kerige kuvani Navigation ja vajutage keskmist nuppu
 4. Sirvige navigeerimisvalikuid ja valige üks keskmise nupuga.
 5. Valige marsruut või huvipunkt, mille juurde soovite navigeerida ja vajutage keskmist nuppu.
 6. Vajutage ülemist paremat nuppu. See samm viib teid tagasi sportrežiimi valikute juurde. Kerige üles algvaatesse ja alustage tavalisel viisil salvestamist.

Treeningu ajal vajutage keskmist nuppu navigeerimiskuvale kerimiseks, kus näete valitud marsruuti või HP-d. Lisateavet navigeerimiskuva kohta vt: Navigeerimine huvikohani ja Marsruudid.

Sellel kuval viibides võite vajutada alumist nuppu navigeerimisvalikute avamiseks. Navigeerimissuvandites saate näiteks valida muu marsruudi või huvipunkti, vaadata oma praeguse asukoha koordinaate või lõpetada navigeerimise, valides suvandi Breadcrumb.

Spordirežiim energiasäästu võimalused

Aku kasutusiga spordirežiimis GPS-i kasutamise ajal pikendamiseks on suurim kasu GPS-i täpsuse seadistamisest (vaadake GPS-i täpsus ja energiasääst). Aku eluiga pikendamiseks saate reguleerida järgmiste energiasäästu võimaluste kasutamist:

 • Ekraani ajaületus: tavaliselt on ekraan teie treeningu ajal alati sisse lülitatud. Kui lülitate ekraani ajaületuse sisse, lülitub ekraan akutoite säästmiseks 10 sekundi pärast välja. Vajutage suvalist nuppu, et ekraan uuesti sisse lülitada.

Energiasäästurežiimide aktiveerimine:

 1. Enne harjutuse salvestamist vajutage spordirežiimi valiku avamiseks alumiselt nuppu.
 2. Kerige kuvani Power saving (Energia säästmine) ja vajutage keskmist nuppu.
 3. Reguleerige energiasäästuvalikuid soovitud viisil ja hoidke keskmist nuppu all, et energiasäästuvalikutest väljuda.
 4. Kerige uuesti üles algkuvale ja alustage tavalisel viisil treeningut.
MÄRKUS:

Kui ekraani ajaületus on sisse lülitatud, saate ikkagi nii mobiilteateid kui ka heli- ja vibratsiooniteateid. Teisi visuaalseid vahendeid nagu näiteks automaatse pausi hüpikakent pole näidatud.

Table of Content