Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Features - Helid ja vibratsioon

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Kasutusjuhend - 1.12

Helid ja vibratsioon

Helid ja vibratsioon

Helisid ja vibratsiooni kasutatakse teatistest, hoiatustest ja muudest olulistest sündmustest teatamiseks. Helisid ja vibratsiooni saab kohandada sättes General (Üldine) » Tones (Helid).

Mõlema jaoks saab valida järgmiste suvandite hulgast.

  • All on (Kõik sisse lülitatud): kõik sündmused käivitavad heli/vibratsiooni.
  • All off (Kõik välja lülitatud): mitte ükski sündmus ei käivita heli/vibratsiooni.
  • Buttons off (Nupuhelid väljas): kõik sündmused peale nuppude vajutamise käivitavad heli/vibratsiooni.