Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Ambit2 Käyttöopas - 2.1

Sisällysluettelo
Sisällysluettelo

Automaattinen-profiilin käyttäminen

Automaattinen-profiili vaihtaa automaattisesti Korkeus-profiilin Ilmanpaine-profiiliksi ja päinvastoin liikkeidesi mukaan. Automaattinen-profiilia käytettäessä laite vaihtaa automaattisesti ilmanpaineen muutosten vaihtelun tulkintaperusteen korkeuden muuttumisesta sään muuttumiseksi ja päin vastoin.

automatic

Sään ja korkeuden muutosten mittaaminen ei ole mahdollista samanaikaisesti, koska ne molemmat vaikuttavat ilmanpaineeseen. Suunto Ambit2 havaitsee pystysuuntaisen liikkeen ja vaihtaa korkeuden mittaustilaan tarvittaessa. Kun näytössä näkyy korkeus, se päivittyy vähintään 10 sekunnin välein.

Jos korkeus ei muutu (pystysuuntainen liike on alle 5 metriä 12 minuutin aikana), Suunto Ambit2 tulkitsee kaikki painemuutokset sään muutoksiksi. Mittausväli on 10 sekuntia. Korkeuslukema pysyy tällöin samana ja merenpinnan ilmanpainelukema muuttuu sään muutosten mukaan.

Kun korkeus muuttuu (pystysuuntainen liike on yli 5 metriä 3 minuutin aikana), Suunto Ambit2 tulkitsee kaikki painemuutokset korkeuden muutoksiksi.

Pääset kulloinkin käytössä olevan profiilin (Korkeus tai Ilmanpaine) näkymiin View-painikkeen avulla.

HUOMAUTUS:

Kun Automaattinen-profiili on käytössä, näytössä ei näy ilmanpaine- tai korkeuskuvaketta.

Sisällysluettelo