Používanie športových režimov

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Používanie športových režimov

Používanie športových režimov

Športové režimy používajte na záznam záznamov cvičenia a zobrazovanie rôznych informácií počas cvičenia.

K športovým režimom máte prístup po stlačení tlačidla Start Stop v režime Time (Čas).

using exercise modes AMBIT2 R