การสลับการแสดงผล

Suunto Ambit2 R คู่มือการใช้งาน - 2.0

Sisällysluettelo

การสลับการแสดงผล

คุณสามารถสลับการแสดงผลของ Suunto Ambit2 R ของคุณจากสว่างไปมืดหรือมืดไปสว่าง

เพื่อปรับตั้งค่าการสลับการแสดงผล:

  1. กดปุ่ม Next ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
  2. กดปุ่ม Next เพื่อเข้าไปในการตั้งค่า General
  3. กดปุ่ม Next เพื่อเข้าไปใน Tone/display
  4. เลื่อนไปที่ Invert display ด้วยปุ่ม Start Stop และยอมรับด้วยปุ่ม Next

inverting display

เคล็ดลับ:

คุณสามารถสลับการแสดงผลของ Suunto Ambit2 R ของคุณด้วยการกดปุ่ม View ค้างไว้ขณะที่คุณอยู่ในโหมด Time โหมดกีฬา การนำทาง หรือการหยุดเวลาและจับเวลา