Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 100€ OSTOKSESTA | KESÄALETILAA UUTISKIRJE | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.4

Displeje

Športové hodinky Suunto Ambit3 Peak sú vybavené viacerými funkciami, ako je kompas (pozrite si časť Kompas) a stopky (pozrite si časť Stopky), s ktorými sa zaobchádza ako s displejmi, ktoré sa môžu zobraziť stlačením tlačidla Next. Niektoré z nich sa zobrazujú trvalo, iné môžete podľa požiadavky zobraziť a zatvoriť.

Zobrazenie a zatvorenie displejov:

 1. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
 2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Displays (Displeje) a stlačte tlačidlo Next.
 3. V zozname displejov môžete zapnúť a vypnúť ktorúkoľvek funkciu. Pomocou tlačidiel Start Stop alebo Light Lock prejdite na funkciu a stlačte tlačidlo Next. Ak v prípade potreby chcete ponuku displejov opustiť, podržte stlačené tlačidlo Next.

Aj športové režimy (pozrite si časť Športové režimy) majú viaceré displeje, ktoré sa môžu prispôsobiť tak, aby sa počas cvičenia zobrazovali rôzne informácie.

Nastavenie kontrastu displeja

Nastavte vyšší alebo nižší kontrast displeja športových hodiniek Suunto Ambit3 Peak v nastaveniach hodiniek.

Nastavenie kontrastu displeja:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Stlačením tlačidla Next otvorte nastavenia General (Všeobecné).
 3. Stlačením tlačidla Next otvorte položku Tones/display (Tóny/displej).
 4. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Display contrast (Kontrast displeja) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 5. Tlačidlom Start Stop zvýšite kontrast displeja a tlačidlom Light Lock kontrast znížite.
 6. Ak chcete ponuku opustiť, podržte stlačené tlačidlo Next.

Invertovanie farieb displeja

Meňte farbu displeja medzi tmavou a svetlou prostredníctvom nastavení v hodinkách alebo na webovej lokalite Movescount alebo jednoducho pomocou predvolenej tlačidlovej skratky View (pozrite si časť Tlačidlá a ponuky). Farbu displeja pre športový režim môžete definovať aj na webovej lokalite Movescount.

Invertovanie displeja v nastaveniach hodiniek:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Stlačením tlačidla Next otvorte nastavenia General (Všeobecné).
 3. Stlačením tlačidla Next otvorte položku Tones/display (Tóny/displej).
 4. Tlačidlom Start Stop prejdite na položku Invert display (Invertovať displej) a potvrďte ju stlačením tlačidla Next.

Sisällysluettelo