Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 100€ OSTOKSESTA | KESÄALETILAA UUTISKIRJE | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.4

  • Intervalový časovač

Intervalový časovač

Intervalový časovač môžete na webovej lokalite Movescount pridať do každého vlastného športového režimu. Ak chcete pridať intervalový časovač do športového režimu, vyberte športový režim a otvorte položku Advanced settings (Rozšírené nastavenia). Pri nasledujúcom pripojení športových hodiniek Suunto Ambit3 Peak k vášmu účtu na webovej lokalite Movescount sa intervalový časovač synchronizuje s hodinkami.

V intervalovom časovači môžete určiť tieto údaje:

  • typy intervalov (high (vysoký) a low (nízky) interval),
  • trvanie alebo vzdialenosť oboch typov intervalov,
  • počet opakovaní intervalov.
POZNÁMKA:

Ak na webovej lokalite Movescount nenastavíte počet opakovaní intervalov, intervalový časovač bude pokračovať, kým sa nezopakuje 99-krát.

Intervalový časovač môžete na webovej lokalite Movescount nastaviť pre každý šport zahrnutý v multišportovom režime (pozrite si časť Používanie multišportového režimu). Pri zmene športu sa intervalový časovač reštartuje.

Aktivácia a vypnutie intervalového časovača:

  1. V športovom režime podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
  2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku activate (Aktivovať) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Pomocou tlačidla Start Stop prejdite na položku Interval a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  4. Stlačením tlačidla Start Stop alebo Light Lock nastavte pre intervalový časovač možnosť On/Off (Zapnutý/vypnutý) a nastavenie potvrďte tlačidlom Next. Keď je aktivovaný intervalový časovač, v hornej časti displeja sa zobrazuje ikona intervalu.

activating interval timer

Sisällysluettelo