Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 100€ OSTOKSESTA | KESÄALETILAA UUTISKIRJE | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.4

 • Mobilná aplikácia Movescount

Mobilná aplikácia Movescount

Prostredníctvom aplikácie Suunto Movescount sa obohatia vaše zážitky s hodinkami Suunto Ambit3 Peak. Ak chcete na hodinky Suunto Ambit3 Peak dostávať oznámenia, v pohybe meniť nastavenia a prispôsobovať športové režimy, používať mobilné zariadenie ako druhý displej, priebežne snímať fotografie s údajmi a vytvárať filmy Suunto Movie, spárujte hodinky s mobilnou aplikáciou.

TIP:

Pomocou aplikácie Suunto Movescount môžete ku každému pohybu uloženému na webovej lokalite Movescount pridať obrázky a vytvoriť filmy Suunto Movie.

POZNÁMKA:

Všeobecné nastavenia hodiniek Suunto Ambit3 Peak môžete meniť aj offline. Na prispôsobenie športových režimov a aktualizáciu času, dátumu a satelitných údajov GPS je potrebné internetové pripojenie Wi-Fi alebo pripojenie cez mobilnú sieť. Operátor môže účtovať poplatok za dátové prenosy.

Spárovanie s aplikáciou Suunto Movescount v systéme iOS:

 1. Stiahnite si aplikáciu Suunto Movescount z iTunes App Store a nainštalujte ju do zariadenia kompatibilného so zariadeniami Apple. Opis aplikácie obsahuje najnovšie informácie o kompatibilite.
 2. Spustite aplikáciu Suunto Movescount a zapnite rozhranie Bluetooth, ak ešte nie je zapnuté. Nechajte aplikáciu spustenú v popredí.
 3. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 4. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku PAIR (PÁROVAŤ) a vyberte ju stlačením tlačidla Next
 5. Stlačením tlačidla Next vyberte položku MobileApp (Mobilná aplikácia).
 6. Do poľa požiadavky na párovanie zadajte prístupový kľúč zobrazený na displeji hodiniek a ťuknite na tlačidlo PAIR.

Spárovanie s aplikáciou Suunto Movescount v systéme Android:

 1. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Suunto Movescount do kompatibilného zariadenia so systémom Android z obchodu Google Play. Opis aplikácie obsahuje najnovšie informácie o kompatibilite.
 2. Spustite aplikáciu Suunto Movescount a zapnite rozhranie Bluetooth, ak ešte nie je zapnuté. Nechajte aplikáciu spustenú v popredí.
 3. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 4. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku PAIR (PÁROVAŤ) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
 5. Stlačením tlačidla Next vyberte položku MobileApp (Mobilná aplikácia).
 6. V zariadení so systémom Android sa zobrazí kontextová obrazovka. Vyberte položku PAIR.
 7. Do poľa požiadavky na párovanie zadajte prístupový kľúč zobrazený na displeji hodiniek a ťuknite na tlačidlo PAIR.

Druhý displej na telefóne

Ak používate aplikáciu Suunto Movescount, môžete používať mobilný telefón ako druhý displej hodiniek.

Použite mobilného telefónu ako druhého displeja:

 1. Ak ste to ešte neurobili, spárujte športové hodinky Suunto Ambit3 Peak s aplikáciou Suunto Movescount (pozrite si časť Mobilná aplikácia Movescount).
 2. V športových hodinkách Suunto Ambit3 Peak prejdite do športového režimu (pozrite si časť Cvičenie so športovými režimami).
 3. Otvorte aplikáciu Suunto Movescount a ťuknite na tlačidlo Move (Pohyb).
 4. V zozname vyberte položku Ambit3 a ťuknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 5. Obvyklým spôsobom spustite a zastavte cvičenie.
TIP:

Ak chcete zmeniť zobrazenie, ťuknite na oblasti displeja na telefóne – v strede, vľavo hore, vpravo hore.

Synchronizácia s mobilnou aplikáciou

Ak ste športové hodinky Suunto Ambit3 Peak spárovali s aplikáciou Suunto Movescount, zmeny nastavenia, športové režimy a nové pohyby sa automaticky synchronizujú s mobilným telefónom, keď je prepojenie Bluetooth aktívne. Počas synchronizácie údajov na športových hodinkách Suunto Ambit3 Peak bliká ikona Bluetooth.

Toto predvolené nastavenie sa dá zmeniť v ponuke možností.

Vypnutie automatickej synchronizácie:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Prejdite na položku CONNECTIVITY tlačidlom Light Lock a vyberte tlačidlom Next.
 3. Prejdite na položku Settings tlačidlom Light Lock a vyberte tlačidlom Next.
 4. Opakovaným stlačením tlačidla Next otvorte nastavenie MobileApp sync (Synchronizácia mobilných aplikácií).
 5. Vypnite tlačidlom Light Lock a podržaním stlačeného tlačidla Next ukončite.

Manuálna synchronizácia

Keď je automatická synchronizácia vypnutá, na prenos nastavení alebo nových pohybov budete musieť synchronizáciu spustiť manuálne.

Manuálna synchronizácia s mobilnou aplikáciou:

 1. Skontrolujte, či je aplikácia Suunto Movescount spustená a rozhranie Bluetooth zapnuté.
 2. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 3. Prejdite na položku CONNECTIVITY tlačidlom Light Lock a vyberte tlačidlom Next.
 4. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Sync now (Synchronizovať teraz).

syncing manually

Ak vaše mobilné zariadenie má aktívne dátové pripojenie a aplikácia je pripojená na účet Movescount, nastavenia a pohyby sa synchronizujú s účtom. Ak dátové pripojenie nie je aktívne, synchronizácia sa odloží, kým pripojenie nebude k dispozícii.

Nesynchronizované pohyby zaznamenané športovými hodinkami Suunto Ambit3 Peak sú uvedené v zozname v aplikácii, ale podrobné údaje pohybov sa nedajú zobraziť, kým neprebehne synchronizácia s účtom Movescount. Pohyby, ktoré ste zaznamenali s aplikáciou, sa dajú zobraziť ihneď.

POZNÁMKA:

Za synchronizáciu aplikácie Suunto Movescount a účtu Movescount operátor môže účtovať poplatok za prenos údajov.

Sisällysluettelo