Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 100€ OSTOKSESTA | KESÄALETILAA UUTISKIRJE | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.4

 • Navigovanie so systémom GPS:

Navigovanie so systémom GPS:

Športové hodinky Suunto Ambit3 Peak používajú na určenie aktuálnej polohy systém GPS (Global Positioning System). Systém GPS tvorí sústava satelitov obiehajúcich Zem vo výške 20 000 km rýchlosťou 4 km/s.

Prijímač GPS zabudovaný v hodinkách Suunto Ambit3 Peak je optimalizovaný na používanie na zápästí a prijíma údaje vo veľmi širokom uhle.

Získanie signálu GPS

Športové hodinky Suunto Ambit3 Peak automaticky aktivujú jednotku GPS, keď vyberiete športový režim s funkciou GPS, určíte svoju polohu alebo spustíte navigáciu.

GPS signal strength Ambit3

POZNÁMKA:

Keď aktivujete jednotku GPS prvý raz alebo ak ste ju nepoužívali dlhý čas, môže vyhľadanie signálu GPS trvať dlhšie. Nasledujúce spustenie jednotky GPS bude rýchlejšie.

TIP:

Ak chcete minimalizovať čas spúšťania jednotky GPS, držte hodinky nehybne s jednotkou GPS smerujúcou nahor. Musíte sa nachádzať v otvorenom priestore, kde majú hodinky nerušený výhľad na oblohu.

TIP:

Pravidelne synchronizujte hodinky Suunto Ambit3 Peak so službou Movescount, aby ste získali najnovšie informácie o orbite satelitov. Tým sa skráti čas vyhľadania signálu GPS a zvýši sa presnosť trasy.

Riešenie problémov: Žiadny signál GPS

 • Optimálny signál sa získa, ak sa hodinky držia tak, aby časť hodiniek s jednotkou GPS smerovala nahor. Najlepší signál sa získa v otvorenom priestore s nerušeným výhľadom na oblohu.
 • Prijímač GPS obyčajne pracuje dobre aj v stanoch a iných ľahkých prístreškoch. Objekty, budovy, hustá vegetácia alebo zamračené počasie však môžu znižovať kvalitu príjmu signálu GPS.
 • Signál GPS neprejde pevnými konštrukciami ani vodou. Preto sa nepokúšajte aktivovať jednotku GPS napríklad v budovách, jaskyniach alebo pod vodou.

Súradnicové siete GPS a formáty polohy

Súradnicové siete sú čiary na mape, ktoré definujú súradnicový systém použitý na mape.

Formát polohy je spôsob, akým je poloha GPS prijímača zobrazená v hodinkách. Všetky formáty sa vzťahujú k rovnakému miestu, sú iba vyjadrené inými spôsobmi. Formát polohy môžete zmeniť v nastaveniach hodiniek v časti General (Všeobecné) » Format (Formát) » Position format (Formát polohy).

Formát môžete vybrať spomedzi týchto súradnicových sietí:

 • zemepisná šírka/dĺžka je najbežnejšie používaná sieť a má tri rôzne formáty:
  • WGS84 Hd.d°,
  • WGS84 Hd°m.m',
  • WGS84 Hd°m's.s.
 • Sieť UTM (Universal Transverse Mercator) poskytuje dvojrozmerné zobrazenie horizontálnej polohy.
 • Sieť MGRS (Military Grid Reference System – systém vojenskej referenčnej siete) je rozšírenie siete UTM a skladá sa z označovača zóny siete, indikátora pre 100 000 metrov štvorcových a číselného označenia polohy.

Športové hodinky Suunto Ambit3 Peak podporujú aj tieto miestne siete:

 • British (BNG) (britská sieť (BNG)),
 • Finnish (ETRS-TM35FIN) (fínska sieť (ETRS-TM35FIN)),
 • Finnish (KKJ) (fínska sieť (KKJ)),
 • Irish (IG) (írska sieť (IG)),
 • Swedish (RT90) (švédska sieť (RT90)),
 • Swiss (CH1903) (švajčiarska sieť (CH1903)),
 • UTM NAD27 Alaska (sieť UTM NAD27 na Aljaške),
 • UTM NAD27 Conus (sieť UTM NAD27 Conus),
 • UTM NAD83 (sieť UTM NAD83),
 • NZTM2000 (sieť NZTM2000) (Nový Zéland).
POZNÁMKA:

Niektoré siete nie je možné používať v oblastiach na sever od 84° sev. šírky a na juh od 80° južnej šírky alebo mimo krajiny, pre ktorú sú určené.

Presnosť GPS a úspora energie

Pri prispôsobovaní športových režimov môžete definovať interval zisťovania GPS v nastaveniach presnosti GPS na webe Movescount. S kratší intervalom sa zvyšuje presnosť počas cvičenia.

Predĺžením intervalu a znížením presnosti môžete predĺžiť výdrž batérie.

Možnosti presnosti GPS sú:

 • Best (Najlepšia): ~ 1-sekundový interval zisťovania, najvyššia spotreba energie
 • Good (Dobrá): ~ 5-sekundový interval zisťovania, stredná spotreba energie
 • OK: ~ 60-sekundový interval zisťovania, najnižšia spotreba energie
 • Off (Vypnuté): žiadne zisťovanie GPS

Sisällysluettelo