Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto DX Käyttöopas -

Ohjelmistoversion tarkistus

Huomaa, että tämä käyttöopas vastaa Suunto DX -laitteen uusinta ohjelmistoversiota. Jos laitteessasi on vanhempi versio, jotkin toiminnot toimivat eri tavalla.

Ohjelmistoversion tarkistaminen:

 1. Siirry asetuksiin painamalla DOWN-painiketta pitkään.
 2. Vieritä DOWN-painikkeella Version (Versio) -kohtaan ja paina SELECT-painiketta.
 3. Versio on ensimmäisellä tietorivillä.
 4. Jos versionumero on V1.5.x tai uudempi, voit ohittaa tämän osion loppuosan ja käyttää käyttöopasta normaalisti.
 5. Jos versionumero on V1.2.x, lue alla olevista kohdista tietoja toimintojen käyttämisestä.
 6. Poistu asetuksista painamalla MODE-painiketta kahdesti.
HUOMAUTUS:

Kun lähetät kellosi valtuutettuun Suunto-huoltoliikkeeseen pariston vaihtoa tai muuta huoltoa varten, ohjelmisto päivitetään samalla uusimpaan versioon.

Sukellustilat

Aina sukellustilaan siirtyessäsi voit valita, mitä tilaa käytetään.

Sukellustilan vaihtaminen:

 1. Siirry sukellustilaan painamalla aikatilassa MODE-painiketta.
 2. Vieritä haluamaasi sukellustilaan UP- tai DOWN-painikkeella.
 3. Odota, että järjestelmä saa esitarkistukset valmiiksi.

Jos haluat muuttaa sukellustilan asetuksia, pidä DOWN-painiketta painettuna kyseisessä tilassa ollessasi. Saat lisätietoja sukellustilan asetuksista kyseistä tilaa koskevasta käyttöoppaan osiosta.

Sekuntikello

Voit käyttää sekuntikelloa aika- tai sukellustilassa kohdan Sekuntikello ohjeiden mukaisesti.

Sekuntikellon käyttäminen:

 1. Käynnistä sekuntikello painamalla DOWN-painiketta.
 2. Kun sekuntikello on käynnissä, voit ottaa väliaikoja painamalla DOWN-painiketta.
 3. Pysäytä sekuntikello painamalla UP-painiketta.
 4. Nollaa sekuntikello pitämällä UP-painiketta painettuna.

Kompassin kalibrointi

Kun käytät kompassia ensimmäisen kerran, sinua pyydetään kalibroimaan se.

Kompassin kalibrointi:

 1. Kun näet tekstin Rotate 360° (Kierrä 360°), pidä kelloa vaaka-asennossa ja kierrä sitä kokonainen kierros ympäri kellotaulu koko ajan ylöspäin.
 2. Kun näet tekstin Tilt 90° (Kallista 90°), kallista kello hitaasti pystyasentoon siten, että näyttö on itseäsi kohti.

Sisällysluettelo