Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 150€ OSTOKSESTA | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto EON Core Käyttöopas - 2.0

Usealla kaasulla sukeltaminen

Suunto EON Core sallii Sukelluskaasut-valikossa määritettyjen kaasujen välillä vaihtamisen sukelluksen aikana. Noustessasi saat aina ilmoituksen kaasun vaihtamisesta, kun parempi kaasu on saatavilla.

Sinulla voi esimerkiksi olla seuraavat kaasut sukeltaessasi 55 metriin (180,5 jalkaa):

  • tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
  • tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • happi, MOD 6 m

Noustessasi saat ilmoituksen vaihtaa kaasua 21 metrissä (70 jalassa) ja 6 metrissä (19,7 jalassa) kaasun enimmäiskäyttösyvyyden (MOD) mukaan.

Ponnahdusikkuna ilmoittaa, milloin on aika vaihtaa kaasua, kuten seuraavassa:

Change Gas Core

VAROITUS:

Useilla kaasuilla sukellettaessa on muistettava, että nousuaika lasketaan aina olettaen, että kaikkia Sukelluskaasut-valikossa olevia kaasuja käytetään. Varmista, että määritettyinä ovat aina vain senhetkiselle sukellukselle suunnitellut kaasut. Poista ne kaasut, jotka eivät ole käytettävissä sukelluksella.

Kaasujen muokkaaminen sukelluksen aikana

Kaasujen muokkaus on tarkoitettu vain hätätilanteisiin. Ennalta arvaamattoman tilanteen vuoksi voisi esimerkiksi käydä niin, että jokin kaasuseos ei olekaan käytettävissä, jolloin sukeltaja voisi mukautua tilanteeseen poistamalla kyseisen kaasuseoksen Suunto EON Core -laitteen kaasuluettelosta. Näin sukeltaja voi jatkaa sukellusta ja saada edelleen virheettömiä, sukellustietokoneen laskemia dekompressiotietoja.

Toinen mahdollinen tilanne on, että sukeltajalta loppuu jostain syystä hengityskaasu ja hänen on käytettävä sukellusparinsa kaasuseosta. Tällöin Suunto EON Core voidaan mukauttaaa tilanteeseen lisäämällä uusi kaasuseos luetteloon. Suunto EON Core laskee dekompressiotiedot uudelleen ja näyttää sukeltajalle oikeat tiedot.

HUOMAUTUS:

Tämä toiminto ei ole käytössä oletuksena, vaan se on otettava erikseen käyttöön ja se lisää uuden vaiheen kaasuvalikkoon sukelluksen aikana. Se on käytettävissä vain, jos sukellustilassa on valittu useita kaasuja.

Voit ottaa kaasujen muokkaustoiminnon käyttöön asetusvalikon kohdassa Sukellusasetukset » Parametrit » Kaasujen muokkaus.

Kun toiminto on käytössä, voit monikaasusukelluksen aikana lisätä uuden kaasun tai valita kaasuluettelossa olevan kaasun ja poistaa sen.

HUOMAUTUS:

Sukeltaja ei voi muokata tai poistaa parhaillaan käytössä olevaa kaasua (aktiivinen kaasu).

Kun Kaasujen muokkaus on käytössä, voit poistaa kaasuluettelosta kaasuja, jotka eivät ole käytössä, lisätä uusia kaasuja luetteloon ja muokata ei-aktiivisten kaasujen muuttujia (O2, He, pO2).

Isobaarinen vastadiffuusio (ICD)

Isobaarinen vastadiffuusio (ICD) on ilmiö, jota esiintyy, kun erilaiset inertit kaasut (kuten typpi ja helium) siirtyvät eri suuntiin sukelluksen aikana. Toisin sanoen toista kaasua imeytyy kehoon samalla, kun toista vapautuu. ICD on riskitekijä, kun sukelletaan trimiksiseoksilla.

Sitä voi esiintyä sukelluksen aikana, esimerkiksi kun trimiksikaasusta vaihdetaan nitroksiin tai kevyeen trimiksiin. Kun vaihto on tehty, helium ja typpi siirtyvät nopeasti vastakkaisiin suuntiin. Tämä aiheuttaa inertin kaasun kokonaispaineen väliaikaisen nousun, mikä saattaa johtaa sukeltajantautiin (DCS).

Tällä hetkellä mikään algoritmi ei voi korjata ICD:tä. Siksi se on otettava huomioon suunniteltaessa trimiksisukelluksia.

Voit suunnitella Suunto EON Core -laitteella trimiksin turvallisen käytön. Sukelluskaasut -valikossa voit säätää happi (O2)- ja helium (He) -prosentteja nähdäksesi muutoksen typen (ppN2) ja heliumin (ppHe) osapainearvoissa.

Osapaineen nousu ilmaistaan positiivisella luvulla ja lasku negatiivisella luvulla. Muutokset ppN2- ja ppHe-arvoissa näytetään kullekin kaasuseokselle, johon haluat vaihtaa. Hengityskaasun enimmäiskäyttösyvyys (MOD) on syvyys, jossa kaasuseoksen hapen osapaine (pO2) ylittää turvarajan. Voit määrittää kaasulle pO2-rajan.

Laite antaa ICD-varoituksen, jos kaasunvaihtosyvyys on suurempi kuin 10 m (30 jalkaa) ja joko:

  1. ppN2 kasvaa enemmän kuin +0,5 tai
  2. ppHe kasvaa enemmän kuin +0,5 ja ppN2 laskee enemmän kuin -0,25.

Jos nämä rajat ylitetään kaasunvaihdossa, Suunto EON Core ilmoittaa ICD:n riskistä seuraavasti:

isobaric eon

Tässä esimerkissä syvään trimiksisukellukseen käytettävissä olevat kaasuseokset ovat:

  • Trimiksi 15/55, MOD 76,7 m (pO2 1,3)
  • Trimiksi 35/15, MOD 35,7 m (pO2 1,6)
  • Trimiksi 50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • Happi, MOD 6 m

Suunto EON Core korostaa ICD:n vaaran, jos vaihdetaan 15/55-kaasuseoksesta 35/10-seokseen 34,7 m:n syvyydessä.

Jos tällainen kaasunvaihto tehdään, ppN2- ja ppHe-arvot ovat kaukana turvallisten rajojen ulkopuolella.

Yksi tapa välttää ICD:n riski on lisätä 35/10-kaasuseoksen heliumin osuutta siten, että siitä tulee 35/25-trimiksiseos. Tämä pitäisi osapaineen muutokset turvallisella tasolla ja poistaisi äkillisen ICD:n vaaran.

Sisällysluettelo