Suunto EON Steel - Ominaisuudet - Kalenterikello

Suunto EON Steel Käyttöopas - 1.6

Kalenterikello

Aika- ja päivämääräasetukset ovat kohdassa General (Yleinen) / Device settings (Laitteen asetukset) / Time & date (Aika ja päivämäärä).

Ajan ja päivämäärän muoto ovat kohdassa General (Yleinen) / Device settings (Laitteen asetukset) / Units and formats (Yksiköt ja muodot).

Ajan ja päivämäärän muuttaminen

 1. Avaa valikko pitämällä keskipainike painettuna.
 2. Selaa kohtaan General (Yleinen) / Device settings (Laitteen asetukset) / Time & date (Aika ja päivämäärä).
 3. Vieritä kohtaan Set time (Aseta aika) tai Set date (Aseta päivämäärä) ylä- tai alapainikkeella.
 4. Avaa asetus painamalla keskipainiketta.
 5. Säädä asetusta ylä- tai alapainikkeella.
 6. Siirry seuraavaan asetukseen painamalla keskipainiketta.
 7. Kun viimeinen arvo on säädetty, tallenna painamalla keskipainiketta uudelleen ja siirry takaisin Time & date (Aika ja päivämäärä) -valikkoon.
 8. Poistu, kun olet valmis, pitämällä keskipainiketta painettuna.

Ajan ja päivämäärän muodon vaihtaminen

 1. Avaa valikko pitämällä keskipainike painettuna.
 2. Selaa kohtaan General (Yleinen) / Device settings (Laitteen asetukset) / Units and formats (Yksiköt ja muodot).
 3. Vieritä kohtaan Time format (Ajan muoto) tai Date format (Päivämäärän muoto) ylä- tai alapainikkeella.
 4. Muuta muotoja, ja tallenna ne noudattamalla edellä olevien vaiheiden 5–8 ohjeita.