Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Steel Käyttöopas - 1.6

Sukellustilojen mukauttaminen DM5:llä

Voit mukauttaa Suunto EON Steel -näkymät ja ominaisuudet Suunto DM5:llä. Voit luoda jopa 10 erilaista sukellustilaa, joissa on kussakin enintään neljä mukautettua näkymää.

Katso video YouTubessa.

Suunto EON Steel -laitteen mukauttaminen:

  1. Lataa ja asenna Suunto DM5 osoitteesta http://www.suunto.com/DM5.
  2. Kytke Suunto EON Steel tietokoneeseesi USB-kaapelilla.
  3. Valitse laiteikkunasta Suunto EON Steel.
  4. Valitse Mukautus-välilehti. Voit luoda uusia sukellustiloja ja muuttaa olemassa olevia.
HUOMAUTUS:

Kun luot tai muokkaat sukellustiloja, sinun on synkronoitava muutokset Suunto EON Steel -laitteen kanssa ennen USB-kaapelin irrottamista, jotta muutokset tallentuvat laitteeseesi.

Mukauttaminen on jaettu neljään luokkaan:

  • Sukellustilan nimi
  • Sukellusalgoritmi
  • Kaasuasetukset
  • Mukauta näkymiä

Sukellustila (nimi)

Nimen enimmäispituus on 15 merkkiä. Käytä sopivaa lyhyttä ja yksinkertaista nimeä, jolla voit helposti tunnistaa tässä tilassa mukauttamasi ominaisuudet ja tiedot.

Sukellusalgoritmi

Voit valita Suunto Fused™ RGBM:n käytön tai käytön ilman algoritmia (katso Suunto Fused RGBM). Jos valitset käytön ilman algoritmia, Suunto EON Steel toimii mittarina (pohja-ajastin) kyseisessä tilassa. Jos valitset Suunto Fused RGBM:n, sinulla on kaksi lisävaihtoehtoa: henkilökohtainen asetus (konservatiivinen algoritmi) ja korkeusasetus.

Kaasuasetukset

Tässä määrität sen mitä näet Kaasu(t)-valikossa Suunto EON Steel. Usean kaasun vaihtoehto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä. Kytke se päälle, jotta voit sukeltaa useilla kaasuilla. Kun se on kytketty pois päältä, kaasuvalikko on yksinkertaisempi ja helpompi käyttää vain yhdellä kaasulla.

Helium voidaan kytkeä päälle tai pois. Jos kytket tämän pois päältä, et näe minkään kaasun heliumkomponenttia.

Kaasun max pO2 -asetus voi olla manuaalinen tai kiinteä. Kiinteä vaihtoehto tarkoittaa, että valittua arvoa käytetään kaikille kaasuille ja vaihtoehto Kaasu(t) -valikon manuaaliseen muokkaamiseen ei ole käytössä. Kun manuaalinen on valittu, voit muokata kaasun max pO2 -asetusta kullekin kaasulle erikseen Kaasu(t) -valikossa.

Mukauta näkymiä

Voit luoda jokaiselle sukellustilalle enintään neljä mukautettua näkymää. Kussakin näytössä on kaksi mukautettavaa ominaisuutta: tyyli ja sisältö.

Tilan tyyli voi olla selkeä, graafinen tai klassinen.

Selkeä tyyli näyttää tärkeät tiedot suurin numeroin:

Styles Prominent

Graafinen tyyli näyttää lisäksi visuaalisia elementtejä:

Styles Graphical

Klassinen näyttää tiedot perinteisellä tavalla numeroin:

Styles Classic

Kunkin tilan näkymässä voit määrittää, mitä tietoja mukautettavissa kentissä näytetään. Kun muokkaat näkymää DM5:ssä, saat esikatselun siitä, miltä se näyttää sinun Suunto EON Steel -laitteessasi.

Jokaisessa näkymässä voidaan määrittää useita mukautettuja kenttäpareja vasemmassa ja oikeassa alakulmassa näytettäviä tietoja varten. Kun käytät näkymään Suunto EON Steel -laitteessa, voit selata näitä kenttäpareja painamalla alapainiketta.

Sisällysluettelo