Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 100€ OSTOKSESTA | BLACK FRIDAY ON TÄÄLLÄ | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto EON Steel Käyttöopas - 1.6

Suunto Fused RGBM

Suunnon dekompressiomallin kehitys alkoi 1980-luvulla, kun Suunto otti käyttöön M-arvoihin perustuvan Bühlmannin mallin Suunto SME:ssä. Tutkimus- ja kehitystyö on jatkunut siitä lähtien sekä talon ulkopuolisten että omien asiantuntijoiden avulla.

1990-luvun lopulla Suunto otti yhteiskäyttöön aiemman M-arvoon perustuvan mallin kanssa tohtori Bruce Wienken RGBM (Reduced Gradient Bubble Model) -kuplamallin. Ensimmäiset myyntiin tulleet tuotteet, joissa oli tämä ominaisuus, olivat ikoniset Suunto Vyper ja Suunto Stinger. Nämä tuotteet paransivat sukeltajien turvallisuutta merkittävästi, sillä ne ottivat huomioon useita sukellusolosuhteita, joita vain liukenevia kaasuja käyttävät mallit eivät huomioineet:

 • jatkuva useana päivänä sukeltamisen valvonta
 • lyhyin väliajoin tehtävän toistuvan sukeltamisen laskeminen
 • edeltävää sukellusta syvemmälle sukeltamiseen reagoiminen
 • sopeutuminen nopeisiin nousuihin, jotka aiheuttavat mikrokuplien (silent-bubble) muodostumisen
 • yhtenäisyyden soveltaminen todellisiin kaasukinetiikan fysiikan lakeihin.

Suunto Fused™ RGBM:ssä kudoksen puoliintumisajat johdetaan Wienken FullRGBM:stä. jossa ihmiskeho on mallinnettu 15 erilaisella kudosryhmällä. FullRGBM voi hyödyntää näitä lisäkudoksia ja mallintaa kaasunoton ja -poiston tarkemmin. Typen ja heliumin otto- ja poistomäärät kudoksissa lasketaan erikseen.

Suunto Fused RGBM:n etuna on parempi turvallisuus, koska se pystyy mukautumaan monenlaisiin tilanteisiin. Vapaa-ajan sukeltajille se voi tarjota hieman pidempiä suoranousuaikoja valitun henkilökohtaisen asetuksen mukaan. Avoimen kierron teknisille sukeltajille se mahdollistaa kaasuseosten käyttämisen heliumin kanssa – syvemmälle ja pidempään sukellettaessa heliumpohjaiset kaasuseokset tarjoavat lyhyemmät nousuajat. Lisäksi suljetun kierron sukeltajille Suunto Fused RGBM -algoritmi tarjoaa täydellisen työkalun muuna kuin valvovana asetuspistesukellustietokoneena.

Sukeltajan turvallisuus

Koska kaikki dekompressiomallit ovat täysin teoreettisia eivätkä valvo sukeltajan varsinaista kehoa, mikään dekompressiomalli ei voi taata sukeltajantaudilta välttymistä. Kokeellisesti on osoitettu, että keho mukautuu dekompressioon jossain määrin, kun sukeltamista harrastaa toistuvasti ja usein. Säännöllisesti sukeltaville, jotka ovat valmiita ottamaan suuremman henkilökohtaisen riskin, on tarjolla kaksi henkilökohtaista säätöasetusta (P-1 ja P-2).

HUOMIO:

Käytä aina samoja henkilökohtaisia ja korkeussäätöasetuksia todellisessa sukelluksessa kuin suunnittelussakin. Henkilökohtaisen säätöasetuksen suurentaminen suunnitellusta asetuksesta ja korkeussäätöasetuksen suurentaminen voi aiheuttaa pidempiä dekompressioaikoja syvemmällä ja suurentaa siten tarvittavan kaasun määrää. Hengityskaasu saattaa loppua veden alla, jos henkilökohtaista asetusta on muutettu sukelluksen suunnittelun jälkeen.

Korkealla sijaitsevissa paikoissa sukeltaminen

Ilmanpaine on korkealla pienempi kuin merenpinnan tasolla. Kun olet matkustanut korkeammalla sijaitsevaan paikkaan, elimistössäsi on enemmän typpeä kuin alkuperäisen korkeuden tasapainotilanteessa. Lisääntynyt typpi vapautuu vähitellen ja kehon tasapainotila palautuu. On suositeltavaa, että sopeudut uuteen korkeuteen odottamalla vähintään kolme tuntia ennen sukeltamista.

Ennen korkealla sukeltamista on säädettävä sukellustietokoneen korkeusasetuksia, jotta laskennat huomioivat korkeammalla sijaitsemisen. Sukellustietokone pienentää matemaattisessa mallissaan suurinta sallittua typen osapaineen määrää pienentyneen ilmanpaineen mukaisesti.

Tämän seurauksena sallitut suoranousurajat ovat huomattavasti pienemmät.

VAROITUS:

MÄÄRITÄ OIKEA KORKEUSASETUS! Sukellettaessa yli 300 metrin korkeudessa korkeusasetukset on määritettävä oikein, jotta tietokone voi laskea dekompressiotiedot. Sukellustietokonetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi yli 3 000 m:n korkeudessa. Jos korkeutta ei aseteta oikein tai sukelletaan enimmäiskorkeusrajan yläpuolella, sukellus- ja suunnittelutiedot eivät pidä paikkaansa.

Happialtistus

Happialtistuslaskennat perustuvat tällä hetkellä hyväksyttyihin altistusaikojen rajataulukoihin ja periaatteisiin. Tämän lisäksi sukellustietokone käyttää useita menetelmiä happialtistuksen varovaiseen arvioimiseen. Esimerkkejä:

 • Näkyvissä olevat happialtistuslaskelmat suurentuvat seuraavaan prosenttiarvoon.
 • Enintään 1,6 baarin (23,2 psi) CNS%-rajat perustuvat vuoden 1991 NOAA-sukellusoppaan rajoihin.
 • OTU-valvonta perustuu pitkäaikaiseen päivittäiseen sietotasoon ja palautumisnopeus pienenee.

Sukellustietokoneessa näkyvät happitiedot on lisäksi suunniteltu niin, että kaikki varoitukset ja näytöt näkyvät asianmukaisissa sukelluksen vaiheissa. Esimerkiksi seuraavat tiedot ovat näkyvissä ennen sukellusta ja sen aikana, kun tietokone on ilma/nitroksi- tai trimiksitilassa:

 • Valittu O2% (ja mahdollinen heliumprosentti)
 • CNS% ja OTU
 • Merkkiääni, kun CNS%-arvo saavuttaa 80 %:n lukeman, ja ilmoitus, kun 100 % ylittyy
 • Ilmoitukset, kun OTU on 250 ja uudelleen, kun 300:n raja ylittyy
 • Äänimerkki, kun pO2-arvo ylittää esiasetetun rajan (korkea pO2 -varoitus)
 • Äänimerkki, kun pO2-arvo on alle 0,18 (alhainen pO2 -varoitus)
VAROITUS:

KUN HAPPIPITOISUUSRAJA ILMAISEE, ETTÄ ENIMMÄISRAJA ON SAAVUTETTU, SINUN ON TOIMITTAVA HETI, JOTTA HAPPIALTISTUS VÄHENEE. Jos et yritä heti vähentää happialtistusta saatuasi CNS%/OTU-varoituksen, happimyrkytyksen, vamman tai kuoleman vaara kasvaa nopeasti.

Sisällysluettelo