Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Steel Black Käyttöopas 3.0

Henkilökohtainen asetus

Suunto Fused™ RGBM 2 -algoritmissa on viisi henkilökohtaista asetusvalintaa (+2, +1, 0, -1, -2). Nämä valinnat viittaavat dekompressiomalleihin. +2 ja +1 ovat konservatiivisia, kun taas -2 ja -1 ovat aggressiivisia. Oletusasetus 0 on neutraali tila ideaaliolosuhteita varten. Yleisesti ottaen konservatiivinen on turvallisempi vaihtoehto. Käytännössä se tarkoittaa, että sukellus tiettyyn syvyyteen on dekompressiovaatimusten vuoksi lyhyempi (suoranousuaika on lyhyt).

Konservatiivisuus tarkoittaa myös, että sukeltajan dekompressioon tarvitsema aika on pidempi. Huvisukeltajille konservatiivinen malli tarkoittaa vähemmän aikaa vedessä dekompression välttämiseksi. Teknisille sukeltajille konservatiivisuus taas tarkoittaa enemmän aikaa vedessä, koska nousun aikana tarvittava dekompressioaika pitenee.

Aggressiiviset mallit puolestaan lisäävät sukelluksen mahdollisia terveysriskejä. Huvisukeltajille aggressiivinen malli sallii pidemmän sukellusajan, mutta saattaa merkittävästi lisätä sukeltajantaudin (DCS) vaaraa.

Suunto Fused™ RGBM- ja Fused™ RGBM 2 -algoritmien oletusasetus on kompromissi (0-asetus) konservatiivisen ja aggressiivisen mallin välillä. Henkilökohtaisen asetuksen avulla voit valita asteittain joko konservatiivisemman tai aggressiivisemman laskentamallin.

Useat riskitekijät saattavat vaikuttaa alttiuteesi sukeltajantaudille, kuten henkilökohtainen terveydentilasi ja käyttäytymisesi. Nämä riskitekijät vaihtelevat niin sukeltajien kuin myös eri päivien välillä.

Henkilökohtaiset riskitekijät, jotka yleensä lisäävät sukeltajantaudin todennäköisyyttä:

 • altistuminen alhaiselle lämpötilalle – veden lämpötila alle 20 °C (68 °F)
 • keskitasoa heikompi peruskunto
 • ikä, erityisesti yli 50-vuotiaat
 • väsymys (liiallinen rasitus, unen puute, väsyttävä matkustus)
 • elimistön kuivuminen (vaikuttaa verenkiertoon ja saattaa hidastaa kaasujen poistumista kudoksista)
 • stressi
 • tiukat varusteet (saattaa hidastaa kaasujen poistumista kudoksista)
 • ylipaino (painoindeksi, joka katsotaan ylipainoksi)
 • patent foramen ovale (PFO) -oireyhtymä
 • fyysinen rasitus ennen sukeltamista tai sen jälkeen
 • rasitus sukelluksen aikana (kiihdyttää verenkiertoa ja kuljettaa enemmän kaasuja kudoksiin).
VAROITUS:

MÄÄRITÄ OIKEA HENKILÖKOHTAINEN ASETUS! Aina kun on syytä olettaa, että sukeltajantaudin mahdollisuutta lisääviä riskitekijöitä on olemassa, on suositeltavaa, että käytät tätä asetusta, jotta laskelmat olisivat konservatiivisempia. Väärän henkilökohtaisen asetuksen valitseminen aiheuttaa virheellisiä sukellus- ja suunnittelutietoja.

Henkilökohtaisella asetuksella voit säätää algoritmin konservatiivisuustason oman sukeltajantautialttiutesi mukaan. Löydät asetuksen kohdasta Sukellusasetukset » Parametrit » Henk.koht..

Henkilökohtainen tasoSelitys
Todella aggressiivinen (-2)Ihanteelliset olosuhteet, erinomainen fyysinen kunto, erittäin kokenut sukeltaja, joka on tehnyt useita sukelluksia lähiaikoina
Aggressiivinen (-1)Ihanteelliset olosuhteet, hyvä fyysinen kunto, kokenut sukeltaja, joka on tehnyt sukelluksia lähiaikoina
Oletus 0Ihanteelliset olosuhteet (oletusarvo)
Konserv. (+1)Joitakin riskitekijöitä tai -olosuhteita
Hyvin konserv. (+2)Useita riskitekijöitä tai -olosuhteita
VAROITUS:

Henkilökohtainen säätöasetus 0, -1 tai -2 lisää merkittävästi sukeltajantaudin, muun vamman ja kuoleman riskiä.

Sisällysluettelo