นาฬิกาปลุก

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Sisällysluettelo

นาฬิกาปลุก

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้หนึ่งครั้งต่่อวัน เมื่อคุณตั้งปลุก การปลุกจะปรากฏบนการแสดงเวลา

alarm timeline

เพื่อตั้งเวลาปลุก:

  1. กดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
  2. กดปุ่มกลางเพื่อเข้าสู่ Time & date (เวลาและวันที่)
  3. กดปุ่มกลางค้างเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าการปลุก
  4. เปิดการปลุกและยืนยัน
  5. ตั้งเวลาชั่วโมงและนาที และยืนยัน
  6. ออกโดยการกดปุ่มกลางค้าง