Suunto Spartan Sport - Začíname

Suunto Spartan Sport Používateľská príručka - 2.0

Začíname

Začíname

Prvé spustenie zariadenia Suunto Spartan Sport je rýchle a jednoduché.

  1. Podržte horné tlačidlo stlačené, kým sa nezapnú hodiny.
  2. Klepnutím na obrazovku sa spustí sprievodca nastavením.

Startup wizard

  1. Potiahnutím nahor alebo nadol vyhľadajte jazyk a vyberte ho klepnutím naň.

Select language Spartan

  1. Postupujte podľa sprievodcu a dokončite úvodné nastavenia. Potiahnutím nahor alebo nadol vyberte hodnoty. Klepnutím na obrazovku alebo stlačením stredného tlačidla potvrďte hodnotu a prejdite na ďalší krok.

Po vykonaní sprievodcu úplne nabite batériu hodiniek pomocou dodaného kábla USB.

Je potrebné si stiahnuť a nainštalovať SuuntoLink do vášho počítača alebo Macu, aby ste mohli dostávať aktualizácie softvéru pre vaše hodinky. Dôrazne odporúčame aktualizovať hodinky vždy, keď je k dispozícii nová verzia softvéru.

Viac informácií nájdete na adrese www.movescount.com/connect.

POZNÁMKA:

Aplikácia SuuntoLink súčasne optimalizuje výkon GPS hodiniek. Je potrebné pravidelne spájať hodinky s aplikáciou SuuntoLink, aby bolo zaistené dobré zisťovanie GPS.