Suunto Spartan Sport - Reperensya - Abiso ng patent

Suunto Spartan Sport Gabay sa User - 2.0

Abiso ng patent

Ang produktong ito ay protektado ng mga nakabinbing aplikasyon sa patent at ng mga kaukulang pambansang karapatan ng mga ito: FI 20155573, US 7,324,002, US 7,271,774, US 13/794,468, US 13/833,755, US 13/827,418, US 14/195,670, US 14/331,268, US 14/839,928, US 14/882,487.

Nakapagsumite na ng mga karagdagang aplikasyon sa patent.