Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Features - Тонове и вибрация

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Потребителско ръководство - 1.12

Sommaire

Тонове и вибрация

Тонове и вибрация

Алармите с тонове и вибрации се използват за известия, аларми и други ключови събития или действия. И двете могат да бъдат променяни от настройките в General (Общи) » Tones (Тонове).

За всяка можете да избирате от следните опции:

  • All on (Всички са включени): всички събития активират аларма
  • All off (Всички са изключени): никое събитие не активира аларма
  • Buttons off (Изключени бутони): всички събития освен натискането на бутони активират аларми