Αντικατάσταση μπαταρίας ζώνης καρδιακών παλμών

Suunto Ambit2 R Οδηγίες χρήσης - 2.0

Sommaire

Αντικατάσταση μπαταρίας ζώνης καρδιακών παλμών

Αντικατάσταση μπαταρίας ζώνης καρδιακών παλμών

Αντικαταστήστε την μπαταρία, όπως φαίνεται εδώ:

replace comfort belt battery