Odolnosť voči vode

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Odolnosť voči vode

Zariadenie Suunto Ambit2 R je odolné voči do 50 metrov/5 bar. Hodnota v metroch sa vzťahuje na skutočnú hĺbku potápania a je testovaná tlakom vody pri skúške odolnosti voči vode vykonávanej spoločnosťou Suunto.

POZNÁMKA:

Odolnosť voči vode nie je ekvivalentná pre funkčnú prevádzkovú hĺbku. Označenie odolnosti voči vode sa vzťahuje na statickú tesnosť, ktorá vydrží sprchovanie, kúpanie, plávanie, potápanie v bazéne a šnorchlovanie.

Na zachovanie odolnosti voči vode odporúčame:

  • nikdy nepoužívať zariadenie iným spôsobom, než je určené,
  • v prípade potreby opravy kontaktovať autorizovaný servis spoločnosti Suunto, distribútora alebo predajcu,
  • udržiavať hodinky čisté od prachu a piesku,
  • nikdy sa nepokúšať otvoriť telo zariadenia,
  • zabrániť pôsobeniu rýchlych zmien teploty vzduchu alebo vody na hodinky,
  • ak boli hodinky vystavené slanej vode, vždy ich vyčistiť čistou vodou.
  • zabrániť nárazu alebo pádu hodiniek.