Suunto Spartan Ultra - Funkcie - Záznamník

Suunto Spartan Ultra Používateľská príručka - 2.0

Záznamník

Záznamník

Do záznamníka možno vstúpiť zo spúšťača alebo potiahnutím doprava na displeji tréningu.

Logbook icon

Klepnite na záznam v záznamníku, ktorý si chcete pozrieť, a posúvajte sa po záznamníku potiahnutím nahor alebo nadol alebo stlačením pravého horného alebo pravého dolného tlačidla.

Log list

POZNÁMKA:

Ikona záznamu zostane sivá, kým sa pohyb nezosynchronizuje s aplikáciou Suunto Movescount.

Zo záznamníka odídete potiahnutím doprava alebo podržaním stlačeného stredného tlačidla. Na ciferník sa môžete vrátiť aj dvojitým poklepaním na displej.