Merače

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Merače

Merače

Aktivácia stopiek

Pomocou stopiek môžete merať čas aj bez začatia cvičenia. Po aktivovaní sa stopky zobrazia ako ďalší displej v režime Time (Čas).

Postup aktivácie/deaktivácie stopiek:

  1. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
  2. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Timers (Merače) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Stopwatch (Stopky).

activating stopwatch