Suunto s'engage à faire en sorte que ce site Web atteigne le niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 et soit conforme aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.0

Sommaire

Plávanie v bazéne

Pri používaní režimu plávania v bazéne zariadenie Suunto Ambit2 meria vašu rýchlosť plávania podľa dĺžky bazénu. Pri každej dĺžke bazéna sa vytvorí medzičas, ktorý je na webe Movescount zobrazený ako súčasť záznamu.

Postup zaznamenávania údajov o plávaní v bazéne:

  1. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
  2. Stlačením tlačidla Next otvorte položku Exercise (Cvičenie).
  3. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Pool swimming (Plávanie v bazéne) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  4. Vyberte veľkosť bazéna. Dĺžku bazéna môžete vybrať z vopred definovaných hodnôt alebo vyberte možnosť vlastný a zadajte dĺžku bazéna. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock prechádzajte možnosťami a tlačidlom Next vyberte hodnotu.
  5. Stlačením Start Stop zahájite zaznamenávanie plávania.

indoor swimming