Suunto s'engage à faire en sorte que ce site Web atteigne le niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 et soit conforme aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Ambit2 S Gabay ng Gumagamit - 2.0

Mga sport mode

Makakapili ka ng angkop na sport mode mula sa mga nakahandang sport mode. Depende sa sport, ipapakita ang iba't ibang impormasyon sa display habang nag-eehersisyo. Halimbawa, tinutukoy ng sport mode kung ang ginagamit ay ang FusedSpeedTM o ang regular na GPS speed ang ginagamit. (Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang FusedSpeed.) Ang napiling sport mode ay nakakaapekto rin sa mga setting ng ehersisyo, tulad ng mga HR limit, distansya ng autolap, layo ng autolap at dalas ng pagre-record.

Sa Movescount, makakagawa ka ng marami pang custom na sport mode, mag-edit ng mga nakahandang sport mode at i-download ang mga ito papunta sa iyong aparato.

Habang nag-eehersisyo, ang mga nakahandang sport mode ay magbibigay sa iyo ng impormasyong kapaki-pakinabang para sa partikular na sport na iyon:

  • Cycling (Pagbibisikleta): impormasyong may kaugnayan sa bilis, distansya, cadence at heart rate
  • Pool swimming (Paglalangoy sa pool): karaniwang stroke rate, max. na tulin, karaniwang SWOLF
  • Other sports (Iba pang mga sport): impormasyong may kaugnayan sa tulin, heart rate at altitude
  • Indoor training (Pagsasanay na indoor): impormasyong may kinalaman sa heart rate (walang GPS)
  • Triathlon (Triathlon): impormasyong may kaugnayan sa kumbinasyon ng outdoor na paglangoy, pagbibisikleta at pagtakbo
  • Running (Pagtakbo): impormasyong may kaugnayan sa pace, heart rate at chronograph
  • Openwater swim (Paglangoy sa openwater): average stroke rate, pinakamabilis na pace
PAALALA:

Ang SWOLF ay ginagamit para kalkulahin ang husay ng paglangoy. Kumbinasyon ito ng oras ng paglangoy at bilang ng mga stroke sa partikular na haba ng pool.