Suunto s'engage à faire en sorte que ce site Web atteigne le niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 et soit conforme aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Ambit3 Sport Kasutusjuhend - 2.4

Taustvalgustus

Tagantvalgustuse aktiveerimiseks vajutage nuppu Light Lock (Valgus/lukustamine).

backlight

Vaikevalikuna lülitub taustavalgus mõneks sekundiks sisse ja seejärel automaatselt välja.See režiim on Normal (Tavaline).

Taustvalgustuse režiime on neli.

Mode (Režiim)

  • Normal (Tavaline):taustvalgustus lülitub paariks sekundiks sisse, kui vajutate nuppu Light Lock (Valgus/lukustamine) või kui kõlab äratus.
  • Off (Väljas):taustvalgustust ei lülitata sisse mis tahes nupu vajutamisel ega äratuse ajal;
  • Night (Öö):taustvalgustus lülitub paariks sekundiks sisse, kui vajutate mis tahes nuppu või kui kõlab äratus.
  • Toggle (Tumbler):taustavalgus lülitub sisse, kui vajutate nuppu Light Lock (Valgus/lukustamine) ja jääb põlema, kuni vajutate uuesti nuppu Light Lock (Valgus/lukustamine).

Seadme Suunto Ambit3 Sport taustavalgustusel on kaks sätet:üks üldine säte ja üks sportimisrežiimide jaoks.

Taustavalgustuse üldiseid sätteid saab muuta käekella sätetes jaotises General » Tones/display » Backlight (Üldine » Toonid/kuva » Taustavalgustus).Vt Sätete reguleerimine.Üldist sätet saab muuta ka Movescountis.

Sportimisrežiimides saab kasutada üldistes sätetes (vaikevalik) määratud taustavalguse režiimi. Iga sportimisrežiimi jaoks saab määrata ka erineva režiimi, kasutades Movescounti täiustatud sätteid.

Peale režiimi saate reguleerida taustavalguse heledust (protsentides) kella sätetes jaotises General » Tones/display » Backlight (Üldine » Toonid/kuva » Taustavalgus) või Movescountis.

NÕUANNE:

Kui nupud Back Lap (Tagasi/ring) ja Start Stop (Start/stopp) on lukustatud, saate taustavalguse siiski aktiveerida nupuga Light Lock (Valgus/lukustamine).