Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE $50 | RETOURS GRATUITS | INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER SUUNTO

Suunto Ambit3 Sport คู่มือการใช้งาน - 2.4

Sommaire
Sommaire
  • ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

ประเภทป้องกันเพื่อความปลอดภัย

คำเตือน:
  • ใช้ในกรณีเกิดขั้นตอนหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
ข้อควรระวัง:
  • ใช้ในกรณีเกิดขั้นตอนหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ:
  • ใช้เพื่อเน้นความสำคัญของข้อมูล
เคล็ดลับ:
  • ใช้สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานคุณลักษณะและฟังก์ชั่นต่างๆ ของอุปกรณ์

การป้องกันเพื่อความปลอดภัย

คำเตือน:

อาจเกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองต่อผิวหนังขึ้นได้เมื่อผลิตภัณฑ์สัมผัสกับผิวหนัง แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ให้หยุดใช้งานและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

คำเตือน:

ปรึกษาแพทย์เสมอก่อนเริ่มโปรแกรมการออกกำลังกาย การออกกำลังกายเกินขนาดอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง

คำเตือน:

ใช้เฉพาะกิจกรรมสันทนาการเท่านั้น

คำเตือน:

อย่าเชื่อถือ GPS หรืออายุการใช้งานแบตเตอรี่ทุำกครั้ง พยายามใช้แผนที่และอุปกรณ์สำรองอื่นๆ เพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้ตัวทำละลายใดๆ กับผลิตภัณฑ์เพราะอาจทำให้พื้นผิวเสียหาย

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้สารไล่แมลงใดๆ กับผลิตภัณฑ์เพราะอาจทำให้พื้นผิวเสียหาย

ข้อควรระวัง:

อย่าทิ้งอุปกรณ์ แต่ให้ถือเป็นขยะอิเล็คโทรนิคส์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวัง:

ห้ามกระแทกหรือทำอุปกรณ์หล่นเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

Sommaire