Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE $50 | RETOURS GRATUITS | INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER SUUNTO

Suunto Ambit3 Sport คู่มือการใช้งาน - 2.4

Sommaire
Sommaire
  • การออกกำลังแบบมัลติสปอร์ต (Multisport training)

การออกกำลังแบบมัลติสปอร์ต (Multisport training)

คุณสามารถใช้ Suunto Ambit3 Sport กับการออกกำลังแบบมัลติสอปร์ตได้ง่ายๆ เพียงแค่สลับระหว่างโหมด sport ต่างๆ (ดูที่ โหมด sport) ขณะออกกำลังกายและดูข้อมูลเฉพาะกีฬาในระหว่างการออกกำลังและสรุปในสมุดบันทึก

คุณสามารถเปลี่ยนกีฬาได้ด้วยตนเองระหว่างการออกกำลังกายหรือการสร้างโหมดมัลติสปอร์ตเพื่อเปลี่ยนกีฬาในลำดับต่างๆ ได้เอง เช่น การแข่งขันไตรกีฬา

เปลี่ยนโหมด sport ด้วยตนเอง

Suunto Ambit3 Sport ช่วยให้คุณสามารถสลับไปยังโหมดกีฬาอื่นในระหว่างการออกกำลังกายได้โดยไม่ต้องหยุดการบันทึก โหมด sport ทุกโหมดที่คุณใช้ระหว่างการออกกำลังกายจะรวมอยู่ในสมุดบันทึก

เพื่อสลับโหมด sport ด้วยตนเองระหว่างการออกกำลังกาย:

  1. ในขณะที่คุณกำลังบันทึกการออกกำลังกายของคุณ ให้กด Back Lap ค้างเพื่อเข้าสู่การใช้งานโหมด sport
  2. เลื่อนรายการตัวเลือกของโหมด sport ด้วย Start Stop หรือ Light Lock
  3. เลือกโหมด sport ที่เหมาะสมด้วย NextSuunto Ambit3 Sport ทำการบันทึกต่อในสมุดบันทึกและข้อมูลในโหมด sport ที่เลือก

switching sport during exercise Ambit3

หมายเหตุ:

Suunto Ambit3 Sport สร้างรอบทุกครั้งที่คุณสลับไปยังโหมด sport อื่นๆ

หมายเหตุ:

สมุดบันทึกจะไม่หยุดชั่วคราวเมื่อคุณสลับไปยังโหมด sport อื่น คุณสามารถหยุดชั่วคราวได้เองด้วยการกดปุ่ม Start Stop

การใช้งานโหมดมัลติสปอร์ต

คุณสามารถสร้างโหมดมัลติสปอร์ตของตัวเองหรือใช้โหมด sport ตามค่าเริ่มต้นที่มีมาให้แล้ว เช่น Triathlon(Triathlon) โหมดมัลติสปอร์ตประกอบด้วยจำนวนโหมด sport ต่างๆ ในลำดับที่ตั้งมาให้ กีฬาแต่ละประเภทอาจช่วงเวลาของตัวเองอีกด้วย

เพื่อใช้งานโหมดมัลติสปอร์ต:

  1. กด Start Stop เพื่อเริ่มการบันทึก
  2. กด Back Lap ค้างเพื่อเปลี่ยนเป็นกีฬาชนิดถัดไปขณะออกกำลังกาย

Sommaire