Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE $50 | RETOURS GRATUITS | INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER SUUNTO

Suunto Ambit3 Sport คู่มือการใช้งาน - 2.4

Sommaire
Sommaire
  • ระดับสมรรถนะการวิ่ง

ระดับสมรรถนะการวิ่ง

ระดับสมรรถนะการวิ่ง คือการวัดค่าที่รวมสมรรถภาพทางกายและประสิทธิภาพการวิ่งของคุณ สร้างสรรค์โดย Firstbeat

สมรรถภาพทางกาย

ระดับสมรรถนะการวิ่งจะใช้การประมาณ VO2max ของคุณ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกและประสิทธิภาพความทนทาน ค่า V02max แสดงสมรรถนะสูงสุดของร่างกายของคุณในการส่งและใช้ออกซิเจน

ค่า V02max เป็นไปตามสภาพของหัวใจ ปอด ระบบไหลเวียนโลหิต และความสามารถของกล้ามเนื้อของคุณที่จะใช้ออกซิเจนในการผลิตพลังงาน VO2max เป็นตัวร่วมส่วนที่สำคัญที่สุดของประสิทธิภาพความทนทานของนักกีฬา

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า VO2max เป็นตัววัดที่สำคัญด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตด้วย ในระดับสมรรถนะการวิ่งที่เหมาะสมที่สุด ระดับสมรรถนะการวิ่งของคุณจะสอดคล้องกับ VO2max จริงของคุณ (มล./กก./นาที)

V02max chart

ประสิทธิภาพการวิ่ง

ระดับสมรรถนะการวิ่งยังขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการวิ่ง การวัดค่าเทคนิคการวิ่งของคุณอีกด้วย การวัดค่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกด้วยเช่นกัน อาทิ สภาพภูมิประเทศ พื้นผิวการวิ่ง สภาพอากาศ และเสื้อผ้าอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิ่งด้วย

ในขณะที่วิ่ง

Suunto Ambit3 Sport ของคุณจะให้ผลตอบรับสมรรถนะการวิ่งตามเวลาจริง ขณะที่คุณกำลังวิ่ง

ผลตอบรับตามเวลาจริงจะแสดงผลเป็นกราฟให้ในโหมด การวิ่ง กีฬาหลัก คุณสามารถเพิ่มกราฟนี้ไปยังโหมดกีฬาใดๆ ที่ใช้ประเภทกิจกรรมการวิ่ง ความแตกต่างตามเวลาจริง (ดูด้านล่าง) ยังสามารถใช้เป็นเขตข้อมูลที่กำหนดเองในโหมดกีฬาการวิ่งของคุณ

ในระหว่างการวิ่งของคุณ จอแสดงผลกราฟแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสี่ด้านของคุณ ดังที่แสดงด้านล่าง

running performance during exercise

  1. เส้นฐาน: สำหรับการวิ่งแต่ละครั้ง เส้นฐานสมรรถนะการวิ่งของคุณก็จะมีการปรับเพื่อชดเชยตัวแปรภายนอก เช่น สภาพภูมิประเทศ และเพื่อรอให้อัตราการเต้นหัวใจของคุณเสถียร
  2. ระดับตามเวลาจริง: เป็นระดับสมรรถนะการวิ่งตามเวลาจริงของคุณสำหรับการวิ่งปัจจุบันโดยแสดงเป็นต่อกิโลเมตร/ไมล์
  3. ความแตกต่างตามเวลาจริง: แสดงถึงความแตกต่างตามเวลาจริงระหว่างการปรับเทียบเส้นฐานสมรรถนะการวิ่งและระดับสมรรถนะการวิ่งตามเวลาจริงของคุณ สำหรับการวิ่งในปัจจุบัน
  4. ระยะทาง: ระยะทางโดยรวมสำหรับการบันทึกปัจจุบัน กราฟจะแสดงหกกิโลเมตรสุดท้าย (~4 ไมล์)

การอ่านค่าผลลัพธ์

ถ้าคุณยังใหม่กับการวิ่งหรือไม่ได้ออกกำลังมาระยะหนึ่งแล้ว สมรรถนะการวิ่งของคุณอาจจะค่อนข้างต่ำในตอนแรก แต่เมื่อมีการปรับปรุงสมรรถภาพทางกายและเทคนิคการวิ่ง คุณจะเห็นการเพิ่มค่าสมรรถนะการวิ่งที่สอดคล้องกัน

ในช่วงเวลา 4-20 สัปดาห์ คุณอาจจะเห็นระดับสมรรถนะการวิ่งเพิ่มขึ้นถึง 20% หากระดับสมรรถนะการวิ่งของคุณดีอยู่แล้ว เป็นเรื่องยากที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นไปอีก ในสถานการณ์เช่นนี้ ระดับสมรรถนะการวิ่งสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ความทนทานได้

ตัวบ่งชี้ความแตกต่างตามเวลาจริงจะให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะรายวันและความเหนื่อยล้าในระหว่างการวิ่ง นักวิ่งที่มีความทนทานสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อเรียนรู้วิธีว่าจะจัดการกับความเมื่อยล้าได้ถึงระดับใดในระหว่างการวิ่งทางไกลอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการแข่งขัน ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณกำหนดจังหวะก้าวของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

ภาพประกอบด้านล่างนี้แสดงตัวอย่างสมรรถนะการวิ่งสามระดับในระหว่างการวิ่ง ในกราฟแรก (1) สมรรถนะอยู่ในระดับที่ดี ในกราฟที่สอง (2) สมรรถนะอยู่ในระดับที่ไม่ดี และอาจบ่งบอกถึงการฝึกซ้อมเกิน การเจ็บป่วย หรือมีสภาวะที่ไม่ดีโดยทั่วไป ในกราฟที่ (3) คุณจะเห็นการวิ่งระยะไกลแบบปกติ โดยที่ระดับสมรรถนะลดลงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการวิ่ง ซึ่งบ่งบอกถึงการเกิดอาการเมื่อยล้า

running performance examples

Sommaire