Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE $50 | RETOURS GRATUITS | INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER SUUNTO

Suunto Ambit3 Sport คู่มือการใช้งาน - 2.4

Sommaire
Sommaire
 • การออกกำลังกายตามช่วงเวลา

การออกกำลังกายตามช่วงเวลา

คุณสามารถดำเนินการรับคำแนะนำช่วงการออกกำลังกาย Suunto Ambit3 Sport ของคุณด้วยการวางแผนการออกกำลังกายใน Suunto Movescount App

หมายเหตุ:

ตัววางแผนการออกกำลังกายต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi หรือโทรศัพท์มือถือ ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถืออาจมีค่าบริการการเชื่อมต่อบนโทรศัพท์มือถือ

การออกกำลังกายจะง่ายหรือซับซ้อนก็ได้ ตามความต้องการของคุณ กำหนดประเภท ระยะเวลา และเป้าหมายสำหรับแต่ละส่วน หรือคุณสามารถเพิ่มข้อความคำแนะนำที่กำหนดเองสำหรับส่วนนั้น ๆ ก็ได้

หลังจากที่คุณสร้างการออกกำลังกายและซิงค์ลงในนาฬิกาของคุณผ่านทางแอป คุณจะสามารถเข้าถึงการออกกำลังกายได้ในเมนูตัวเลือกของโหมดกีฬา

ในการเริ่มต้นการออกกำลังกายตามช่วงเวลาโดยมีการแนะนำ:

 1. ขณะที่คุณกำลังอยู่ในโหมดกีฬา ให้กดปุ่ม Next ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
 2. กด Next เพื่อเลือก WORKOUT
 3. เลื่อนดูการออกกำลังกายที่มีอยู่ด้วย Light Lock หรือ Start Stop และเลือกด้วย Next
 4. กด Start Stop เพื่อเริ่มต้นบันทึกการออกกำลังกายของคุณ การแนะนำเริ่มต้นขึ้นพร้อมการบันทึก การแสดงผลช่วงการออกกำลังกายจะแสดงเป็นจอแสดงผลสุดท้ายในโหมดกีฬาที่เลือก
 5. ออกกำลังกายจนจบหรือหยุดในเวลาใด ๆ โดยหยุดการบันทึกการออกกำลังกายตามปกติหรือไปที่เมนูตัวเลือกและเลือก END WORKOUT

ระหว่างการออกกำลังกาย นาฬิกาของคุณจะให้การแนะนำแบบเรียลไทม์ในรูปแบบของกราฟบนจอแสดงผลการออกกำลังกาย

interval workout

 • แถวบน: การวัดในปัจจุบันตามเป้าหมายส่วน ตัวอย่าง ถ้าคุณกำหนดความเร็วสูงสุดและตํ่าสุดสำหรับส่วนไว้ ค่าที่อยู่เหนือกราฟคือความเร็วในปัจจุบันของคุณ
 • กราฟ: ภาพที่สมบูรณ์ของส่วนปัจจุบัน ด้านบนและด้านล่างของกราฟคือขีดจำกัดบนและล่างสำหรับส่วน ปลายด้านซ้ายและขวาของกราฟคือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของส่วน เส้นวาดในกราฟแสดงให้เห็นถึงความพยายามของคุณในปัจจุบันเมื่อเทียบกับระยะเวลาและข้อจำกัดของส่วน
 • แถวล่าง: เวลาที่เหลือ ระยะทาง หรือแคลอรี่ที่เหลือก่อนที่จะเสร็จในส่วนนั้น หากคุณตั้งส่วนไว้เป็นรอบ (ส่วนจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณกดปุ่ม Back Lap) แล้วแถวด้านล่างจะแสดงส่วนเวลาสะสม

เมื่อส่วนต่อไปเริ่มต้นขึ้น นาฬิกาของคุณจะแสดงข้อมูลสรุปของส่วนต่อไป

interval workout change

 • ขั้นตอนส่วน
 • ระยะเวลา
 • จำกัดเป้าหมาย

Sommaire