Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE $50 | RETOURS GRATUITS | INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER SUUNTO

Suunto Ambit3 Sport คู่มือการใช้งาน - 2.4

Sommaire
Sommaire

สมุดบันทึก

สมุดบันทึกจะเก็บบันทึกกิจกรรมของคุณที่บันทึกไว้ จำนวนสูงสุดของบันทึกและระยะเวลาสูงสุดของบันทึกเดียวจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่บันทึกไว้ในแต่ละกิจกรรม ความแม่นยำของ GPS (ดู ความแม่นยำของ GPS และการประหยัดไฟ) และใช้ตัวจับช่วงเวลา (ดู ตัวตั้งช่วงเวลา) เช่น ส่งผลต่อจำนวนและระยะเวลาของบันทึกที่จัดเก็บได้โดยตรง

คุณสามารถดูสรุปบันทึกกิจกรรมได้ทันทีหลังจากหยุดการบันทึก หรือดูผ่าน logbook (สมุดบันทึก) ในเมนูเริ่มต้น

ข้อมูลที่แสดงในสรุปบันทึกเป็นแบบปรับเปลี่ยนได้ กล่าวคือเปลี่ยนตามปัจจัยต่างๆ เช่น โหมดกีฬา และใช้สายรัดวัดอัตราการเต้นหัวใจหรือ GPS หรือไม่ บันทึกทั้งหมดจะมีข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยโดยค่าเริ่มต้น

 • ชื่อโหมดกีฬา
 • เวลา
 • วันที่
 • ระยะเวลา
 • รอบ

ถ้าบันทึกมีข้อมูล GPS รายการในสมุดบันทึกจะรวมมุมมองแทร็คเส้นทางเต็มรูปแบบด้วย

เคล็ดลับ:

คุณสามารถดูรายละเอียดอื่นๆ ของกิจกรรมที่บันทึกไว้ได้อีกมากมายใน Movescount.com

วิธีดูสรุปบันทึกหลังหยุดการบันทึก

 1. กดปุ่ม Start Stop (เริ่ม…) ค้างไว้เพื่อหยุดและบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย หรือกด Start Stop (เริ่ม…) เพื่อหยุดการบันทึกชั่วขณะ หลังจากหยุดชั่วขณะแล้ว ให้หยุดเลยโดยกด Back Lap หรือบันทึกต่อโดยกด Start Stop หลังจากหยุดชั่วขณะและหยุดการบันทึกเลยแล้ว ให้บันทึกโดยกด Start Stop หากไม่ต้องการจัดเก็บบันทึก ให้กด Light Lock หากไม่ได้จัดเก็บบันทึก คุณจะยังดูบันทึกสรุปได้หลังจากกด Light Lock (ไฟ…) แต่จะไม่มีการเก็บบันทึกในสมุดบันทึกเพื่อใช้ดูในภายหลัง
 2. กด Next (ถัดไป) เพื่อดูสรุปบันทึก

logbook

นอกจากนี้ ยังดูสรุปการออกกำลังกายทั้งหมดที่บันทึกไว้ในบันทึกได้ การออกกำลังกายจะแสดงเป็นรายการที่ระบุตามวันและเวลาในสมุดบันทึก

วิธีดูสรุปบันทึกในสมุดบันทึก

 1. กด Start Stop (เริ่ม…) เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
 2. เลื่อนไปที่ Logbook (สมุดบันทึก) ด้วย Light Lock และเลือกด้วย Next เวลาฟื้นตัวในปัจจุบันจะปรากฏขึ้น
 3. เลื่อนดูบันทึกด้วย Start Stop (เริ่ม…) หรือ Light Lock (ไฟ…) และเลือกบันทึกด้วย Next (ถัดไป)
 4. เรียกดูสรุปมุมมองของบันทึกด้วย Next (ถัดไป)

logbook2

หากบันทึกมีหลายรอบ คุณสามารถดูข้อมูลรอบแบบเจาะจงได้โดยกด View (มุมมอง)

Sommaire