Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE $50 | RETOURS GRATUITS | INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER SUUNTO

Suunto Ambit3 Sport คู่มือการใช้งาน - 2.4

Sommaire
Sommaire

Copyright

© Suunto Oy 9/2014 สงวนลิขสิทธิ์ Suunto ชื่อผลิตภัณฑ์ Suunto โลโก้ ชื่อและเครื่องหมายการค้า Suunto อื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Suunto Oy เอกสารฉบับนี้และเนื้อหาทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของ Suunto Oy และมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานของลูกค้าเพื่อรับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของผลิตภัณฑ์ Suunto จะไม่มีการนำเนื้อหาในเอกสารมาใช้หรือเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดและ/หรือการสื่อสาร การเปิดเผยหรือการทำซ้ำที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Suunto Oy แม้ว่าเราจะดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีความครอบคลุมและความถูกต้อง แต่จะไม่มีการรับประกันความถูกต้องใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เนื้อหาของเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ในเวอร์ชันล่าสุดได้ที่ www.suunto.com

Sommaire