Suunto Spartan Sport Wrist HR - Začíname - Optické meranie srdcovej frekvencie

Suunto Spartan Sport Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Optické meranie srdcovej frekvencie

Optické meranie srdcovej frekvencie

Optické meranie srdcovej frekvencie na zápästí je jednoduchý a pohodlný spôsob sledovania srdcovej frekvencie. Ak chcete získať najlepšie výsledky, majte na pamäti faktory, ktoré môžu ovplyvniť meranie srdcovej frekvencie:

  • Hodinky musíte mať priamo na koži. Medzi snímačom a kožou nesmie byť žiadne oblečenie, ani tenké.
  • Je možné, že hodinky bude treba umiestniť mierne vyššie smerom k lakťu, než ako sa nosia bežné hodinky. Snímač sníma prietok krvi cez tkanivo. Čím viac tkaniva dokáže nasnímať, tým je výsledok presnejší.
  • Pohyby ruky a sťahovanie svalov, napríklad uchopenie tenisovej rakety, môžu ovplyvniť presnosť nameraných hodnôt snímača.
  • V prípade nízkej srdcovej frekvencie nemusí snímač dokázať poskytovať stabilné hodnoty. Krátke zahriatie pár minút pred spustením zaznamenávania môže pomôcť.
  • Tmavá pokožka a tetovanie blokujú svetlo a v takom prípade hodnoty z optického snímača nemusia byť spoľahlivé.
  • Optický snímač nemusí poskytovať presné hodnoty srdcovej frekvencie pri plaveckých činnostiach.
  • Ak požadujete vyššiu presnosť a rýchlejšiu odozvu na zmeny srdcovej frekvencie, odporúčame používať kompatibilný hrudný snímač srdcovej frekvencie, ako je napríklad Suunto Smart Sensor.
VAROVANIE:

Technológia optického snímača srdcovej frekvencie nie je v súčasnosti taká presná a spoľahlivá ako meranie srdcovej frekvencie z hrude. Skutočná srdcová frekvencia môže byť vyššia alebo nižšia ako hodnota z optického snímača.