Suunto s'engage à faire en sorte que ce site Web atteigne le niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 et soit conforme aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Traverse Alpha Uporabniški priročnik - 2.0

Zaklepanje tipk

Če pridržite tipko BACK LAP, se tipke zaklenejo oziroma odklenejo.

button lock Traverse

Način delovanja zaklepanja tipk lahko spreminjate v nastavitvah ure v meniju GENERAL (SPLOŠNO) » Tones/display (Toni/zaslon) » Button lock (Zaklepanje tipk).

Ura Suunto Traverse Alpha ima dve možnosti zaklepanja tipk:

  • Actions only (Samo dejanja): Zaklenjena sta začetni meni in meni z možnostmi.
  • All buttons (Vse tipke): Zaklenjene so vse tipke. Osvetlitev ozadja lahko vklopite v načinu Night (Nočni).
NASVET:

Izberite nastavitev zaklepanja tipk Actions only (Samo dejanja), da preprečite, da bi nehote zagnali ali zaustavili beleženje dnevnika. Ko sta tipki BACK LAP in START zaklenjeni, lahko s tipko NEXT še vedno preklapljate med zasloni, s tipko VIEW pa med prikazi.