Suunto s'engage à faire en sorte que ce site Web atteigne le niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 et soit conforme aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Ambit2 S Používateľská príručka - 2.0

Používanie vopred nakonfigurovaného multišportového režimu

Používanie vopred nakonfigurovaného multišportového režimu

Na webe Movescount môžete vytvoriť vlastný multišportový režim a stiahnuť ho do svojho prístroja Suunto Ambit2 S. Multišportový režim môže obsahovať niekoľko športových režimov v špecifickom poradí. Každý šport obsiahnutý v multišportovom režime má svoj vlastný intervalový merač. Ako multišportový režim môžete vybrať Multišport, Expedičné preteky alebo Triatlon.

Postup používania vopred nakonfigurovaného multišportového režimu:

  1. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
  2. Stlačením tlačidla Next otvorte položku Exercise (Cvičenie).
  3. Prejdite k vopred nakonfigurovanému multišportovému režimu a vyberte ho stlačením Next. Počkajte, kým zariadenie neoznámi nájdenie signálu hrudného pásu/GPS, alebo stlačte Start Stop pre zvolenie Neskôr. Zariadenie pokračuje v hľadaní signálu hrudného pásu/GPS.
  4. Stlačením Start Stop spustíte zaznamenávanie záznamu.
  5. Pre prepnutie na ďalší šport v multišportovom režime podržte stlačené Back Lap.

using preconfigured multisport custom mode