Suunto s'engage à faire en sorte que ce site Web atteigne le niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 et soit conforme aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Kailash Kasutusjuhend - 2.0

Lähtepunkti navigeerimine

Keskmise nupu vajutamine avab lähtepunkti navigeerimisega navigeerimise kuva. Lähtepunkti navigeerimine annab teile valitud huvipakkuva koha või kodu asukoha suuna ja vahemaa.

Lähtepunkti navigeerimine kasutab nii GPS-i kui digitaalset kompassi. Kui te ei ole kompassi varem kasutanud, peate enne navigeerimise kuva ilmumist kompassi kalibreerima.

Te saate navigeerida oma koduni (kui kodu asukoht on määratud, vt: Kodu asukoht) või huvipakkuva kohani, mille määrate oma praeguse asukoha järgi.

findback

Huvipakkuva koha muutmiseks või kompassivaate nägemiseks vajutage alumist nuppu.

Huvipakkuv koht (POI)

Suunto Kailashsaab salvestada kaks huvipakkuvat kohta (POI). Üheks on teie kodu asukoht ja teiseks on POI, mille saate alati salvestada oma praeguse asukoha põhjal.

POI, näiteks esmakordselt külastatava linna hotelli salvestamiseks toimige järgmiselt.

  1. Vajutage navigeerimise kuvale lülitamiseks vajutage keskmist nuppu.
  2. Kui olete asukohas, mille soovite märkida oma POI-ks, vajutage nuppu 7R.
  3. Oodake, kuni käekell leiab GPS-signaali ja kinnitage asukoha salvestamist.

POI salvestamise aega näidatakse navigeerimise kuval POI kõrval.