Suunto Spartan Ultra - Funkcie - Režim Nerušiť

Suunto Spartan Ultra Používateľská príručka - 2.0

Režim Nerušiť

Režim Nerušiť

Režim Nerušiť je nastavenie, ktoré stlmí všetky zvuky a vibrácie, takže je veľmi užitočnou voľbou pri nosení hodiniek napríklad v divadle alebo v akomkoľvek prostredí, kde chcete, aby hodinky fungovali ako zvyčajne, ale v tichosti.

Zapnutie režimu Nerušiť:

  1. Keď sa zobrazuje ciferník, podržaním stlačeného stredného tlačidla otvorte ponuku skratiek. Možnosť Do Not Disturb sa nachádza vo vrchnej časti zoznamu a je vopred zvolená.

  2. Klepnutím na displej alebo stlačením stredného tlačidla potvrďte výber.

V tomto režime aktivujte možnosť zatvorenia stlačením akéhokoľvek tlačidla. Potom stlačením pravého horného tlačidla vypnete režim Nerušiť.

Ak máte nastavený budík, zaznie ako bežne a deaktivuje režim Nerušiť, ak neodložíte budenie budíka.