Suunto s'engage à faire en sorte que ce site Web atteigne le niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 et soit conforme aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.0

Funkcie

Funkcie

Monitorovanie aktivity

Hodinky Suunto Traverse merajú počet krokov za deň a odhadujú počet spálených kalórií počas dňa na základe vašich osobných nastavení.

Váš približný počet krokov za deň je dostupný ako predvolené zobrazenie na displeji času. Stlačením tlačidla VIEW prepnite na zobrazenie počítadla krokov. Počet krokov sa aktualizuje každých 60 sekúnd.

time step view

Počet krokov za deň a spálené kalórie sa zobrazia v časti DISPLAYS (DISPLEJE) » Steps (Kroky). Tieto hodnoty sa resetujú každý deň o polnoci.

steps calories logbook

POZNÁMKA:

Monitorovanie aktivity vychádza z vášho pohybu meraného snímačmi v hodinkách. Hodnoty získané z monitorovania aktivity sú odhadované a nie sú určené na liečebnú diagnostiku žiadneho druhu.

História krokov

Hodinky Suunto Traverse Alpha poskytujú kompletnú históriu počtu krokov. Na displeji krokov sa zobrazuje denný počet krokov, ako aj prehľad týždenných, mesačných alebo ročných trendov. Displej krokov sa môže zobraziť a skryť z úvodnej ponuky v časti DISPLAYS (DISPLEJE) » Steps (Kroky). Keď je aktivovaný, môžete históriu krokov zobraziť posúvaním cez aktívne displeje stláčaním tlačidla NEXT.

steps display Na displeji krokov sa stlačením tlačidla VIEW zobrazia 7-dňové, 30-dňové a ročné trendy. steps display views