Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Грижа и поддръжка - Изхвърляне

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Потребителско ръководство - 1.12

Sommaire

Изхвърляне

Моля, изхвърляйте това устройство по подходящия начин, като го третирате като електронен отпадък. Не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Ако желаете, можете да върнете устройството на най-близкия разпространител на Suunto.

WEEE symbol black