Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 100€ | RETOURS GRATUITSLA PERSONNALISATION EST DE RETOUR

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Kasutusjuhend - 1.12

Sätete kohandamine

Kella sätteid on võimalik kohandada otse kellas või läbi Suunto Movescounti.

Sätte kohandamiseks toimige järgmiselt.

  1. Nipsake alla, kuni näete sätete ikooni, ja puudutage seda.

Settings icon Spartan

  1. Kerige läbi sätete menüü, nipsates üles või alla või vajutades ülemist või alumist nuppu.

Settings menu Spartan

  1. Valige säte selle nime puudutades või vajutades keskmist nuppu, kui säte on esiletõstetud. Naaske menüüsse paremale nipsates või valides suvandi Back (Tagasi).
  2. Väärtusvahemikuga sätte kohandamiseks nipsake üles või alla või vajutage ülemist või alumist nuppu.

Backlight mode Spartan

  1. Kahe väärtusega sätte, nagu näiteks sisse või välja, muutmiseks puudutage sätet või vajutage keskmist nuppu.

24hour time

NÕUANNE:

Üldiste sätete menüüsse saab siseneda ka kellaajakuvas, puudutades ekraani ja hoides sellel sõrme, et avada kontekstimenüü.

InContext menu Spartan

Sommaire