Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 100€ | OFFRES PRÉ-BLACK FRIDAY | RETOURS GRATUITS 

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Kasutusjuhend - 1.12

  • Features

Features

Aktiivsuse jälgimine

Kell jälgib kogu päeva jooksul teie üldist aktiivsuse taset. See on oluline, kui soovite olla vormis ja terve või treenite tulevaseks võistluseks.

Liikumine on hea, aga palju treenides peab teil olema ka korralikke puhkepäevi, mil teie aktiivsus on väiksem.

Aktiivsuse jälgija lähtestub automaatselt kord ööpäevas keskööl. Nädala lõpus (pühapäeval) annab käekell kokkuvõtte teie aktiivsusest, kuvades nädala keskmise ja päevased andmed.

Nipsake kella numbrilaual üles või vajutage alumist nuppu, et näha päeva jooksul tehtud sammude koguarvu.

ActivityMonitoring, sammud, Spartan

Käekell loeb kiirendusmõõturit kasutades samme. Sammude koguarv koguneb ööpäeva kohta, ka siis, kui salvestate treeningut või muud tegevust. Kuid teatud spordialade puhul (nt ujumine ja jalgrattasõit) samme ei loeta.

Peale sammude saate ekraani puudutades vaadata päeva hinnangulist kalorite põletamise hulka.

ActivityMonitoring, kalorid, Spartan

Kuva keskel olev suur number kuvab hinnangulist aktiivselt põletatud kalorite arvu. Selle all näete põletatud kalorite koguarvu. Koguarv hõlmab nii aktiivselt põletatud kaloreid kui ka teie baasainevahetust (vt allpool).

Mõlemal kuval olev ring näitab, kui lähedal olete oma päevastele aktiivsuse eesmärkidele. Neid eesmärke saab kohandada teie isiklike eelistuste järgi (vt altpoolt)

Paremale nipsates saate vaadata ka oma viimase seitsme päeva aktiivsust. Sammude ja kalorite vahetamiseks puudutage ekraani või vajutage keskmist nuppu.

ActivityMonitoring, nädalasammud

Aktiivsuse eesmärgid

Saate kohandada oma sammude ja kalorite päevaeesmärke. Aktiivsuse eesmärkide sätete avamiseks puudutage aktiivsuskuval pikalt ekraani või hoidke all keskmist nuppu.

Aktiivsuse eesmärgid

Sammude eesmärgi seadmisel määrate päeva sammude koguarvu.

Päeva jooksul põletatud kalorite hulk oleneb kahest tegurist: teie baasainevahetusest (BAV) ja füüsilisest aktiivsusest.

Aktiivsuse eesmärgid, kalorid

Baasainevahetuse all mõeldakse kalorite hulka, mida keha kulutab puhkehetkel. Need on kalorid, mida keha vajab sooja säilitamiseks ja põhitoimingute tegemiseks, nt pilgutamiseks ja südamelöökideks. See arv koostatakse teie isikliku profiili põhjal ning arvesse võetakse selliseid tegureid, nagu vanus ja sugu.

Kalorite eesmärgi seadmisega määrate, kui palju kaloreid soovite lisaks oma BAV-le põletada. Need on teie nn aktiivsuskalorid. Aktiivsuskuva ümber olev ring kasvab, et näidata, mitu aktiivsuskalorit põletate päeva jooksul võrreldes eesmärgiga.

Hetke pulss

Hetkepulsi kuval on kiire hetktõmmis pulsist. Kuval on teie pulss kümne minuti jooksul graafikuna, koos igatunnise kalorite tarbimise hinnangu ja praeguse pulsiga.

Instant HR

Hetkepulsi vaatamiseks tehke järgmist.

  1. Nipsake kella numbrilaua vaates üles või vajutage alumist nuppu, et liikuda aktiivsuse jälgimise kuvale.
  2. Nipsake vasakule hetkepulsi kuvale sisenemiseks ja oodake, kuni optiline andur teie pulsi hõivab.
  3. Nipsake alla või vajutage ülemist nuppu kuvalt väljumiseks ja kella numbrilaua vaatesse naasmiseks.

Igapäevane pulsiandur

Igapäevase pulsianduri kuval on 12-tunni vaade pulsist. See on kasulik teabeallikas näiteks raskest treeningutsüklist taastumisel.

Kuval on näha graafikuna teie pulss 12 tunni jooksul. Graafik koostatakse keskmise pulsi alusel 24-minutiliste ajavahemike põhjal. Peale selle näidatakse hinnangulist keskmist kalorite tarbimist ja minimaalset pulssi 12-tunnise perioodi jooksul.

Minimaalne pulss viimase 12 tunni jooksul on hea taastumise näitaja. Kui see on tavalisest kõrgem, pole te tõenäoliselt veel viimasest treeningutsüklist taastunud.

Daily HR

Treeningu salvestamisel kajastavad igapäevased pulsiväärtused treeningu tõttu kiirenenud pulssi ja kalorite tarbimist. Ent arvestage, et graafik ja tarbimismäärad on keskmised väärtused. Kui pulsi tippkiirus on 200 lööki minutis, siis graafik ei näita seda maksimumväärtust, vaid 24 minuti keskmist, mille jooksul see tippkiirus saavutati.

Enne igapäevase pulsi kuva nägemist tuleb igapäevase pulsi funktsioon aktiveerida. Funktsiooni saab lülitada sisse või välja sätetest jaotises Activity (Aktiivsus). Kui olete aktiivsuse jälgimise kuval, pääsete aktiivsuse sätetele juurde, hoides keskmist nuppu all.

Kui igapäevase pulsi funktsioon on sees, aktiveerib kell pulsi kontrollimiseks regulaarselt optilise pulsianduri. See suurendab veidi akuenergia tarbimist.

Daily HR setting

Kui funktsioon on aktiveeritud, vajab kell 24 minutit aega, enne kui hakkab igapäevase pulsi andmeid kuvama.

Igapäevase pulsi vaatamiseks tehke järgmist.

  1. Nipsake kella numbrilaua vaates üles või vajutage alumist nuppu, et liikuda aktiivsuse jälgimise kuvale.
  2. Nipsake vasakule, et minna hetke pulsi kuvale, ja puudutage siis ekraani või vajutage keskmist nuppu igapäevase pulsi kuvale lülitumiseks.
  3. Nipsake alla või vajutage ülemist nuppu kuvalt väljumiseks ja kella numbrilaua vaatesse naasmiseks.
MÄRKUS:

Kui kannate kella magamise ajal, ei pruugi see teie pulssi kogu öö jälgida. Kui te pikka aega ei liigu, läheb kell unerežiimi, mis lülitab välja ka optilise pulsianduri.

Sommaire