Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 100€ | OFFRES PRÉ-BLACK FRIDAY | RETOURS GRATUITS 

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Kasutusjuhend - 1.12

  • GPS-i täpsus ja energiasääst

GPS-i täpsus ja energiasääst

GPS-i asukohateabe otsimise sagedus määrab ära teekonna täpsuse – mida lühem intervall asukohateabe uuendamiste vahel, seda suurem on teekonna täpsus. Treeningu salvestamise ajal salvestatakse kogu/iga GPS-i asukohateave.

GPS-i asukohateabe otsimise sagedus mõjutab otseselt aku kasutusaega. Vähendades GPS-i täpsust, saate te pikendada oma kella aku kasutusaega.

GPS-i täpsuse suvandid on järgmised.

  • Best (Parim): asukohateabe värskendamine iga ~ 1 sekundi järel täisvõimsusel
  • Good (Hea): asukohateabe värskendamine iga ~ 1 sekundi järel madalal võimsusel
  • OK (OK): asukohateabe värskendamine iga ~ 60 sekundi järel täisvõimsusel

Kui sätestada suvandile Best (Parim), siis kasutab teie kell GPS-i täisvõimsusel kogu aeg. Täisvõimsuse re˛iimis suudab GPS välja filtreerida häired ja pakkuda täpseimat asukohateavet. See tagab parima teekonnatäpsuse, aga kasutab ka kõige rohkem akut.

Kasutades suvandit Good (Hea), on teil endiselt võimalik saada GPS-i asukohateavet iga sekund, kuid täpsus on vähendatud, sest GPS ei tööta täisvõimsuse re˛iimil. Asukohateabe värskendamiste vahel läheb GPS madala energiatarbega re˛iimi lühikeseks ajaks, nagu on allpool illustreeritud.

GPS accuracy Good

See pikendab aku kasutusaega, kuid tähendab, et GPS-il jääb vähem aega, et filtreerida häireid ja leida head asukohateavet. Seega tulemuseks saadud teekond ei ole sama täpne kui suvandil Best (Parim).

Suvandil OK otsib GPS asukohateavet ühe korra iga minuti järel. See pikendab oluliselt aku kasutusaega, kuid tagab vähem täpsema teekonna.

GPS accuracy OK

Alati kui navigeerite marsruudi või huvipunkti järgi, määratakse GPS-i täpsuseks Best (Parim).

Sommaire