Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 100€ | RETOURS GRATUITSLA PERSONNALISATION EST DE RETOUR

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Kasutusjuhend - 1.12

Intervalltreening

Intervalltreeningud on levinud treeninguvorm, mis koosneb korduvatest suure ja väikese intensiivsusega tsüklitest. Tootel Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro saate määrata iga spordirežiimi jaoks oma intervalltreeningu.

Intervallide määramisel tuleb määrata neli asja.

 • Intervallid: sisse-/väljalülitamise lüliti, mis intervalltreeningu aktiveerib. Kui selle sisse lülitate, lisatakse intervalltreeningu kuva teie spordirežiimi.
 • Kordused: intervallide ja taastumistsüklite arv, mida soovite läbida.
 • Intervall: suure intensiivsusega intervalli pikkus (kauguse või kestuse põhjal).
 • Taastumine: intervallidevahelise puhkeperioodi pikkus (kauguse või kestuse põhjal).

Pidage meeles, et kui kasutate intervallide määramiseks kaugust, siis peate olema niisuguses spordirežiimis, mis mõõdab kaugust. Mõõtmine võib põhineda näiteks GPS-il või jala- või ratta-POD-il.

MÄRKUS:

Intervalle kasutades ei saa aktiveerida navigeerimist.

Intervallidega treenimiseks tehke järgmist.

 1. Enne treeningu salvestamise alustamist nipsake üles või vajutage alumist nuppu spordirežiimi valikute avamiseks.
 2. Kerige alla kuvani Intervals (Intervallid) ja puudutage sätet või vajutage keskmist nuppu.
 3. Lülitage intervallid sisse ja kohandage eespool kirjeldatud sätteid.

  Intervalltreeningu sätted

 4. Kerige uuesti üles algkuvale ja alustage tavalisel viisil treeningut.

 5. Nipsake vasakule või vajutage keskmist nuppu, kuni jõuate intervallide kuvale, ja vajutage ülemist nuppu, kui olete valmis intervalltreeningut alustama.

  Intervalltreeningu alustamine

 6. Kui soovite peatada intervalltreeningu enne, kui olete kõik kordused läbi teinud, hoidke keskmist nuppu all, et avada spordirežiimi valikud, ja lülitage Intervals (Intervallid) välja.

MÄRKUS:

Intervallide kuval toimivad nupud tavalisel viisil, näiteks ülemise nupu vajutamisel peatatakse treeningu salvestamine, mitte ainult intervalltreening.

Kui olete treeningu salvestamise peatanud, lülitatakse intervalltreening selle spordirežiimi puhul automaatselt välja. Aga teised sätted säilitatakse, et saaksite kasutada sama treeningut hõlpsasti järgmisel korral, kui spordirežiimi kasutate.

Sommaire