Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 100€ | OFFRES PRÉ-BLACK FRIDAY | RETOURS GRATUITS 

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Kasutusjuhend - 1.12

 • Treeningu salvestamine

Treeningu salvestamine

Peale ööpäevaringse aktiivsuse jälgimise saate kella kasutada treeningu või muu tegevuse salvestamiseks, et saada üksikasjalikku tagasisidet ja jälgida oma arengut.

Treeningu salvestamiseks toimige järgmiselt.

 1. Pange peale pulsiandur (valikuline).
 2. Nipsake alla või vajutage ülemist nuppu, et avada käivitaja.
 3. Puudutage treeninguikooni või vajutage keskmist nuppu.

Exercise icon Spartan

 1. Nipsake üles või alla, et kerida läbi spordirežiimide, ja puudutage soovitud režiimi. Teine võimalus on kasutada kerimiseks ülemist ja alumist nuppu ning valida režiim keskmise nupuga.
 2. Alustusindikaatori kohal kuvatakse valikut ikoone olenevalt sportimisrežiimiga kasutatavatest komponentidest (nagu pulsiandur, GPS ja jalaandur). Need vilguvad otsimise ajal hallilt ja muutuvad signaali leidmisel roheliseks. Võite oodata kõigi ikoonide roheliseks muutumiseni või käivitada salvestamise suvalisel hetkel keskmist nuppu vajutades.

Running mode start

 1. Salvestamise ajal saate kuva muuta keskmise nupu abil või kasutada selleks puuteekraani, kui see on lubatud.
 2. Salvestamise peatamiseks vajutage ülemist nuppu. Lõpetamiseks ja salvestamiseks kasutage alumist nuppu, jätkamiseks ülemist nuppu.

Recording paused Spartan

Kui valitud sportimisrežiimil on suvandeid, nagu kestuseesmärgi seadmine, saate neid kohandada enne salvestamise alustamist, nipsates üles või vajutades alumist nuppu. Peale selle saate sportimisrežiimi suvandeid kohandada salvestamise ajal, hoides all keskmist nuppu.

NÕUANNE:

Salvestamise ajal saate puudutada ekraani, et avada kellaaega ja aku laetuse taset näitavat hüpikakent.

Kui kasutate mitme spordiala režiimi, saate alasid vahetada ülemist nuppu all hoides.

Pärast salvestamise lõpetamist küsitakse teilt teie enesetunde kohta. Võite vastata või küsimuse vahele jätta (vt: Enesetunne). Seejärel saate kokkuvõtte tegevusest, mida saate sirvida puuteekraani või nuppe kasutades.

Kui te ei soovi salvestust alles hoida, saate logi kustutada, kerides kokkuvõtte lõppu ja puudutades nuppu Kustuta. Samamoodi saate logisid kustutada logiraamatust.

Log delete

Navigeerimine treeningu ajal

Saate treeningu salvestamise ajal marsruudil või huvipunkti juurde navigeerida.

Kasutataval spordirežiimil peab olema aktiveeritud GPS, et navigeerimisvalikute juurde pääseda. Kui spordirežiimi GPS-i täpsus on marsruudi või huvipunkti valimise ajal OK või Good (Hea), muutub GPS-i täpsus väärtuseks Best (Parim).

Treeningu ajal navigeerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Looge Suunto Movescountis marsruut või huvipunkt ja sünkroonige oma kell, kui te seda veel teinud pole.
 2. Valige spordirežiim, mis kasutab GPS-i, ja nipsake siis üles või vajutage alumist nuppu valikute avamiseks. Teine võimalus on kõigepealt salvestamine käivitada ja hoida siis keskmist nuppu all, et avada spordirežiimi valikud.
 3. Kerige kuvani Navigation (Navigeerimine) ja puudutage sätet või vajutage keskmist nuppu.
 4. Nipsake üles ja alla või vajutage navigeerimisvaliku tegemiseks ülemist ja alumist nuppu ning vajutage keskmist nuppu.
 5. Valige marsruut või huvipunkt, mille juurde soovite navigeerida, ja vajutage keskmist nuppu. Seejärel vajutage navigeerimise alustamiseks ülemist nuppu.

Kui te pole veel treeningu salvestamist alustanud, viib viimane samm teid tagasi spordirežiimi valikute juurde. Kerige üles algvaatesse ja alustage tavalisel viisil salvestamist.

Treeningu ajal nipsake paremale või vajutage keskmist nuppu navigeerimiskuvale kerimiseks, kus näete valitud marsruuti või huvipunkti. Lisateavet navigeerimiskuva kohta leiate osadest Navigeerimine huvikohani ja Marsruudid.

Sellel kuval viibides võite nipsata üles või vajutada alumist nuppu navigeerimisvalikute avamiseks. Navigeerimisvalikutest saab näiteks valida teise marsruudi või huvipunkti, vaadata praegusi asukoha koordinaate ja lõpetada navigeerimise valikuga Breadcrumb (Jäljerida).

Spordirežiimi energiasäästuvalikud

Aku kasutusaja pikendamiseks on GPS-iga spordirežiimi kasutamisel suurim kasu GPS-i täpsuse reguleerimisest (vt jaotist GPS-i täpsus ja energiasääst). Selleks et aku kasutusaega veelgi pikendada, võite reguleerida järgmisi energiasäästuvalikuid.

 • Ekraanikuva värv: vaikimisi kasutatakse ekraanil kõiki olemasolevaid värve. Valiku Low color (Vähe värve) aktiveerimisel kasutatakse ekraanil vähem värve, mis vähendab vajadust akuenergia järele.
 • Ekraani ajalõpp: tavaliselt on ekraan treeningu ajal alati sisse lülitatud. Kui lülitate ekraani ajalõpu välja, lülitub ekraan 10 sekundi pärast välja, et akuenergiat säästa. Vajutage suvalist nuppu, et ekraan uuesti sisse lülitada.

Energiasäästuvalikute aktiveerimiseks tehke järgmist.

 1. Enne treeningu salvestamise alustamist nipsake üles või vajutage alumist nuppu spordirežiimi valikute avamiseks.
 2. Kerige kuvani Power saving (Energiasääst) ja puudutage sätet või vajutage keskmist nuppu.
 3. Reguleerige energiasäästuvalikuid soovitud viisil ja nipsake siis paremale või hoidke keskmist nuppu all, et energiasäästuvalikutest väljuda.
 4. Kerige uuesti üles algvaatesse ja alustage tavalisel viisil treeningut.
MÄRKUS:

Kui ekraani ajalõpp on sees, saate siiski mobiiliteavitusi ning heli ja vibratsiooniga märguandeid. Muid visuaalseid abivahendeid (nt automaatse peatamise hüpik) ei näidata.

Sommaire