Suunto s'engage à amener ce site Web au niveau AA de conformité aux directives d'accessibilité du contenu Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 ainsi qu'à assurer sa conformité aux autres normes d'accessibilité. Adressez-vous au Service clients aux États-Unis au +1 855 258 0900 (appel gratuit) si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux informations de ce site Web.

LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 100€ | RETOURS GRATUITSLA PERSONNALISATION EST DE RETOUR

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Kasutusjuhend - 1.12

  • Välitingimuste ülevaade

Välitingimuste ülevaade

Seade Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro mõõdab sisseehitatud rõhuanduri abil pidevalt absoluutset õhurõhku. Saadud mõõtarvude ja kõrguse etalonväärtuse põhjal arvutab see kõrgust merepinnast või õhurõhku.

ETTEVAATUST:

Hoidke kella vasakul küljel asuva õhurõhu anduri avasid ümbritsev piirkond porist ja liivast puhtana. Ärge kunagi sisestage ühtegi eset avadesse, kuna nii võib andur kahjustada saada.

Nipsake üles või vajutage alumist nuppu, et vaadata kõrguse ja õhurõhu muutuste graafikuid.

Outdoor insight Alti graph

Puudutage kuva või vajutage keskmist nuppu, et liikuda kõrgusmõõturi ja baromeetri kuvade vahel.

Outdoor insight Baro graph

Veenduge, et kõrguse etalonväärtus oleks õigesti seadistatud (vt: Kõrgusmõõtur). Praeguse asukoha kõrguse leiate enamikult topograafilistelt kaartidelt või tähtsamatelt veebikaartidelt, nagu Google Maps.

Muutused kohalikus ilmas mõjutavad kõrgusnäite. Kui kohalik ilm on väga muutlik, on soovitatav kõrguse etalonväärtust tihti lähtestada, soovitatavalt enne teele asumist.

NÕUANNE:

Hoidke kõrgusmõõturi või baromeetri graafikute kuval keskmist nuppu all, et pääseda kiiresti vabaõhusätete juurde, kus saate seadistada etalonväärtust.

Automaatne kõrgusmõõturi/baromeetri profiil

Muutused ilmas ja kõrguses tekitavad omakorda muutusi õhurõhus. Sellega toime tulemiseks lülitab Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro automaatselt õhurõhu muutuste tuvastamise režiimilt kõrguse või ilmamuutuste tuvastamisele teie liikumise alusel.

Kui kell tuvastab vertikaalset liikumist, lülitub see kõrguse mõõtmisele. Kui vaatate kõrguse graafikut, värskendatakse seda maksimaalselt 10-sekundilise viivitusega.

Kui teie kõrgus ei muutu (12 minuti jooksul vähem kui 5 meetrit vertikaalset liikumist), tõlgendab kell õhurõhu muutumist ilmamuutustena ja kohandab baromeetri graafikult.

MÄRKUS:

Sportimisrežiimidel on omaette kõrgusmõõturi/baromeetri profiili sätted. Seda sätet saate muuta rakenduses Movescount. Valida saate automaatse režiimi, vaid baromeetri või vaid kõrgusmõõturi kasutamist.

Sommaire